Sprejet dopolnjen Zakon za urejanje položaja študentov

7. april, 2022

V Državnem zboru RS so včeraj potrdili predlog Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), ki prinaša nekaj urepov za izboljšanje socialnega položaja študentov in kakovost izobraževanja.

Za nas je pomembna predvsem informacija, da je predlog ponovno vključil študente s primankljaji na posameznih področjih učenja med študente s posebnimi potrebami, saj so to kategorijo leta 2017, ko je bil Zakon za urejanje položaja študentov sprejet, pomotoma izvzeli.

Zakon prinaša spremembe tudi na področju štipendij, saj se bo povečalo število upravičencev z dodatnima razredoma upravičencev in ukinitvijo starostne omejitve za pridobitev štipendije. Postopoma bo prišlo tudi do dviga štipendij, in sicer za 20 % do leta 2024.

Na področju subvencionirane študentske prehrane se zvišuje subvencija za prehrano, kar pomeni, da bo cena obroka nižja, ponudnikov prehrane pa bo več. To bo veljalo od 23. januarja 2023. Prav tako bo možno koriščenje bonov med 7. in 22. uro ter tudi med 15. julijem in 15. avgustom.

Spremembe so tudi na področju bivanja, saj se bodo povečala sredstva za gradnjo in obnovo študentskih domov. Prav tako bo možno, da študenti prijavo za bivanje v študentski dom oddajo skozi celotno leto. Višješolski študenti boste po novem tudi lahko bivali v študentskih domovih.

Zakon ukinja vpisne stroške (plačljivi ostajajo nekateri drugi stroški za izvajanje študijskih programov, kot so terenske vaje), uvaja digitalno študentsko izkaznico ter dodatno študijsko leto za vsakega rojenega otroka za študente, ki v času študija postanejo starši.

Za študente višjih šol se uzakonja ohranitev statusa študenta do konca študijskega leta, tudi če prej diplomirajo, kot to že velja za študente visokošolskih programov.

Tudi na področju študenskega dela je predlagana uvedba možnosti dodatka za delovno dobo za študentsko delo, vendar morajo končno odločitev o tem sprejeti socialni partnerji, ki to področje urejajo s kolektivnimi pogodbami.

Podrobnosti najdete na spletni strani Študentske organizacije Slovenije.