ŠOUM v sodelovanju z DŠIS ponovno razpisuje sredstva za sofinanciranje nakupa medicinskih ali tehničnih pripomočkov in inštrukcij za študente s posebnimi potrebami

31. marec, 2022

Pomoč študentom invalidom je projekt, ki ga izvaja Oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja Študentske organizacije Univerze v Mariboru v sodelovanju z Društvom študentov invalidov Slovenije. Razpis je odprt celo leto oz. do porabe sredstev. V letu 2022 je ŠOUM za ta namen zagotovila 1.000 €.

Na razpis se lahko prijavite vsi, ki imate na Univerzi v Mariboru status študenta invalida oz. študenta s posebnimi potrebami.

Na razpis se prijavite tako, da v individualni prošnji obrazložite svojo situacijo in opišete kako vam bo omenjen pripomoček ali učna pomoč pomagala pri študiju. V kolikor želite sofinanciranje nakupa pripomočka, prošnji priložite tudi predračun. Prav tako pa je potrebno k prošnji priložiti potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto.

Zaprosite lahko za:

  • nakup pripomočka, ki je potreben za premagovanje posebnih potreb (voziček, bergle, elektronska lupa, slušni aparat, posebne medicinske naprave)
  • nakup tehničnega pripomočka (računalnik, prenosnik)
  • individualne inštrukcije.

Za dodatne informacije lahko pokličete Alenko Gajšt iz Društva študentov invalidov Slovenije na 041 632 865 ali pišete na alenka@dsis-drustvo.si.

Prijave za pomoč študentom invalidom zbiramo celotno leto oz. do porabe sredstev. Prošnje lahko pošljete na Društvo študentov invalidov Slovenije na alenka@dsis-drustvo.si ali na Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru na ana.palcic@soum.si.