Sodelovali smo na sestanku LINK mreže

4. april, 2023

Prejšnji teden smo se udeležili sestanka mednarodne mreže LINK, ki je potekal preko spleta.

V letošnjem letu se bo naše delo osredotočalo na področje zaposlovanja diplomantov s posebnimi potrebami oziroma na pridobivanje delovnih izkušenj tekom študija in podpori pri prehodu s študija na trg dela.

Dogovorili smo se, da bo vsaka partnerska organizacija zbrala primere dobrih praks, ki bodo kot zgled in spodbuda ostalim. Hkrati je naš cilj identificirati največje ovire s katerimi se srečujejo tako mladi s posebnimi potrebami kot tudi strokovni delavci, ki z njimi delajo, da bi lahko iskali možnosti za zmanjšanje ali odpravo teh ovir.

Mednarodna primerjava področja in izmenjava izkušenj nam bo služila za nadgradnjo obstoječih aktivnosti ali pripravo novih projektov ter kot argumentacija za predlaganje sistemskih sprememb na specifičnih področjih.

Veseli bomo, če boste z nami delili svoje dobre izkušnje pri opravljanju študijske prakse, pripravništva, študentskega dela ali prave zaposlitve ali pa opozoritli na težave, predsodke ali druge ovire s katerimi se srečujete na teh področjih.