Sodelovali smo na dogodku o vključujočem izobraževalnem okolju

11. december, 2023

V četrtek so naši sodelavci in člani sodelovali na dogodku, ki je potekal pod okriljem Rektorske konference – Vključujoče univerzitetno izobraževalno okolje kot generator uspešnih zgodb.

V prvem delu dogodka smo prisluhnili nagovorom rektorja Univerze v Mariboru, rektorja Univerze v Ljubljani in nacionalnega eksperta AccessibleEU.

Sledile so predstavitve. Prva je bila predstavitev nacionalnega Pravilnika o postopkih in načinu izvrševanja pravic študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom v visokem šolstvu. Sledila je predstavitev dejavnosti, ki jih izvaja NAKVIS na področju zagotavljanja kakovosti in omogočanja vključujočega študijskega okolja za študente in zaposlene v visokem šolstvu. Nato smo prisluhnili kako k podpori študentom s posebnimi potrebami pristopajo na Univerzi v Trstu. Za zaključek prvega dela, pa je naša sodelavka predstavila programe in dejavnosti našega društva.

V drugem delu so sledile predstavitve izkušenj vseh javnih univerz v Sloveniji in sicer Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani, Univerze v Novi Gorici, Univerze v Novem mestu in Univerze v Mariboru.

V tretjem sklopu pa so svoje izkušnje s študijem delili študenti različnih univerz, kjer so spregovorili kako so se soočali z izzivi in kaj jim je pri študiju pomagalo. Svoje izkušnje sta predstavili tudi naši članici Agnes Kojc in Metka Knez.

V zaključnem delu je potekala plenarna diskusija, v kateri sta sodelovala naš sodelavec Miha Kosi in članica Agnes Kojc.

Vsi prisotni smo ugotovili, da visokošolsko okolje resnično postaja bolj vključujoče in da je deljenje izkušenj in dobrih praks koristno in pomembno za nadaljnji razvoj. Hkrati soglasno ugotavljamo, da je zagotavljanje vključujočega okolja proces, ki ga je potrebno nenehno nadgrajevati in izboljševati, zato bo treba še marsikaj postoriti tako na sistemski ravni države in visokošolskih institucij kot tudi na ravni študentov.