Sodelovali smo na Dnevu mobilnosti invalidov

18. september, 2021

V okviru Evropskega tedna mobilnosti je v četrtek potekal Dan mobilnosti invalidov, pri katerih je sodelovalo tudi naše društvo.

Najprej smo v okviru Sveta invalidov MOM z invalidskimi vozički, ki so stali na parkirnih mestih na Slomškovem trgu opozarjali na težave invalidov zaradi nepravilnega parkiranja na mestih, ki so rezervirani za invalide.

Nato smo se udeležili še inkluzijskega pohoda po Mariboru, kjer smo izvedeli nekaj skrivnosti iz zgodovine Glavnega in Slomškovega trga.

V okviru Dneva mobilnosti invalidov pa so se na stojnicah predstavljala tudi različna invalidska društva, ki delujejo na območju Mestne občine Maribor.