Sodelavka DŠIS se je udeležila sestanka mednarodne mreže Link v Londonu

27. november, 2019

Sodelavka našega društva se je udeležila sestanka mreže LINK. Društvo študentov invalidov Slovenije je član mreže že od njene ustanovitve leta 2008. Združuje nevladne organizacije, visokošolske institucije in strokovnjake s področja visokega šolstva in invalidnosti iz sedmih držav in sicer Belgije, Irske, Nizozemske, Norveške, Švedske, Velike Britanije in Slovenije.

Logotip mreže Link
Logotip mreže Link

Člani mreže si prizadevamo za večjo vključenost invalidov in boljšo dostopnost študija. Na sestanku smo vsi člani predstavili novosti in dogajanja na področju visokega šolstva in invalidnosti v posamezni partnerski državi in se dogovorili o nadaljnjem delu mreže.