Pri projektu EUTOPIA smo predstavljali naše društvo, izkušnje študentov in naše sodelovanje z UL

9. marec, 2020

Univerza v Ljubljani skupaj s petimi drugimi evropskimi univerzami izvaja projekt EUTOPIA, v okviru katerega bodo oblikovali nov model visokega šolstva v Evropi.

PowerPoint s tabelo, ki prikazuje različne stopnje pripadnosti glede na to kako cenimo unikatnost ljudi v visokošolstvu.
dig

V petek je bil prvi sestanek delovne skupine za socialno dimenzijo, na katerem je sodelovalo tudi naše društvo. Na sestanku smo jim predstavili Društvo študentov invalidov Slovenije in ugotovitve nedavno izvedenih razgovorov z zaposlenimi na Univerzi v Ljubljani. Zelo aktivno so sodelovali tudi naši člani, ki so podali svoje izkušnje s študijem in študentskim življenjem, ter svoja razmišljanja o diskriminaciji, vključevanju in zagotavljanju enakih možnosti.