Pomembno obvestilo: ŠOS razpisuje sredstva za študente za pomoč ob izbruhu koronavirusa

14. maj, 2020

Študentska organizacija Slovenije je objavila poziv za dodelitev nepovratne pomoči za študente zaradi izbruha koronavirusa. Gre za pomoč študentom v socialni stiski, in sicer v višini 150,00 €.

Do pomoči so upravičeni tisti, ki izpolnjujejo enega od spodnjih pogojev, in sicerda imajo v študijskem letu 2019/20:

1.     status študenta na višjih strokovnih šolah, ki so vpisane v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), ali visokošolskih zavodih, ki so vpisani v Evidenčni in analitskim informacijskim sistemom visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ), v Republiki Sloveniji;

2.     status študenta na javno priznanem višješolskem ali visokošolskem zavodu v tujini in so hkrati državljani Republike Slovenije.

Izpolnjevati morajo tudi dodatne, vse spodaj navedene pogoje, in sicer da:

–  niso v rednem delovnem razmerju (za čas od oddaje vloge do izdane odločbe);

–  so v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 preko opravljanja občasnih in začasnih del študentov zaslužili vsaj 1.800,00 € neto (povprečno 150 € mesečno);

–  so v obdobju od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2020 utrpeli izpad dohodkov vsaj v višini 150 € (povprečno v višini 75 € mesečno) v primerjavi s prejemki v obdobju od 1. 11. 2019 do 29. 2. 2020;

–  imajo v Republiki Sloveniji urejeno začasno ali stalno prebivališče;

–  imajo odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj od 1. 11. 2019 dalje.

Rok za predložitev vlog je do vključno 19. 5. 2020 (velja poštni žig). Prosilec mora vlogo poslati s priporočeno pošto na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana.

Več o prijavi za sredstva in dokazili si preberite tukaj (odprl se vam bo Wordov dokument). Prijavni obrazec za dodelitev denarne pomoči najdete tukaj (odpre se Wordov dokument).

Dodatne informacije so na voljo preko e-pošte sklad@studentska-org.si.