Pekarna Magdalenske Mreže nudi brezplačna izobraževanja s področja fotografije, podcastov, javnega nastopanja, animacije

3. januar, 2022

Pekarna Magdalenske Mreže je začela izvajati program Načini gledanja, ki je posebej namenjen osebam z invalidnostjo, ter pripadnicam in pripadnikom različnih manjšinskih etničnih skupin, priseljencem in pripadnikom narodov nekdanje SFRJ, ki stalno ali začasno prebivajo v Mariboru in bližnji okolici.

Načini gledanja je brezplačni neformalni izobraževalni program, ki se osredotoča na pridobivanje znanj in veščin za delo v kulturnem sektorju. Skozi teorijo in prakso omogoča pridobivanje znanj s področja grafičnega oblikovanja, stop animacije, fotoreportaže, podcastov, kreativnega in kritičnega pisanja, PR veščin, montaže videa in zvoka ter uporabe orodij za pretočno predvajanje in projekcije. Program udeleženkam in udeležencem omogoča tudi aktivno spoznavanje sodobne umetnosti in skupinsko obiskovanje kulturnih dogodkov v Mariboru.

Program, ki je sestavljen iz predavanj, praktičnih in teoretičnih delavnic ter obiskovanja kulturnih dogodkov, je razdeljen na štiri sklope. Več o posameznem sklopu si lahko preberete v opisu programa in na povezavi Načini gledanja. Udeležite se lahko posameznega sklopa ali vseh aktivnosti.

Za prijave in več informacij pišite na nacini.gledanja@pekarnamm.org. Starostne omejitve za udeležbo ni. 

Izkoristite priložnost za brezplačno pridobivanje znanj, ki so tudi širše uporabna, ne zgolj v kulturnem sektorju.