Na Invalidskem skladu smo se poučili o spodbudah pri zaposlovanju

28. november, 2019

Sodelavka DŠIS se je na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem Skladu udeležila srečanja o spodbudah pri zaposlovanju invalidov.

Predstavnici Sklada s prenosnim računalnikom predstavljata njihovo dejavnost in podporo, ki jo nudijo
Predstavnici Sklada, ki sta nas poučili o njihovi dejavnosti in podpori, ki jo nudijo delodajalcem in ostalim, ki se obrnejo nanje

Na področju zaposlovanja invalidov pripadajo delodajalcem, ki invalide zaposlujejo tudi določene vzpodbude, o katerih odloča Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski Sklad. Veljavna zakonodaja, konkretneje Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in vzpodbujanju zaposlovanja invalidov predpisuje delodajalcem obveznost zaposlovanja invalidov, sočasno pa zaposlovanje podpira in spodbuja s priznavanjem določenih pravic oziroma vzpodbud. Več o skladu na: http://www.jpi-sklad.si/ , podrobneje o področju vzpodbujanja zaposlovanja invalidov na http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/.