KO POBEG POSTANE ZABAVEN

1. december, 2021

Soba pobega (ang. escape room) je zelo privlačen in zabaven način preživljanja prostega časa, predvsem pa ponuja priložnost, da vsaj za nekaj ur »pobegnemo« iz vsakdanje rutine resničnega sveta v kraj nepredvidljivih preobratov in pustolovščin. Sami sva si vedno želeli doživeti ta razburljivi čar sobe pobega, a je bilo to bodisi zaradi arhitektonske nedostopnosti bodisi zaradi motorične težavnosti nalog nemogoče. Ko sva slišali, da v Tehno parku Celje v sklopu solidarnostnega projekta (ne)ZMOŽNOST POBEGA oblikujejo sobo pobega, prilagojeno za invalidne, gibalno ovirane osebe, sva z veseljem sprejeli povabilo k sodelovanju.

Ekipo projekta sestavljamo sedem študentov, naša strokovna vodja pa je Aneja Tahirović. Naš cilj je, da v prostorih Tehno parka Celje oblikujemo sobo pobega, ki bo lahko dostopna za invalidne osebe z njihovimi asistenti, poleg tega pa bo vsem obiskovalcem ponujala pestre in zanimive naloge, ki bodo zasnovane, tako da jih bodo osebe z invalidnostjo brez težav rešile. To je tudi najina osrednja naloga; da kot osebi z invalidnostjo ekipi poveva svoje mnenje glede prijaznosti in izvedljivosti nalog. Na začetku smo se po uvodnih srečanjih spoznali s samo zgradbo ter z eksponati Tehnoparka, s prostorskimi kapacitetami in omejitvami, ki jih moramo upoštevati pri pripravi sobe; izključili smo tiste eksponate, ki niso primerni za invalidne osebe, in smiselno ter na zabaven način v sobo pobega vključili tiste, ki so. Pri tem so ostali člani ekipe izrecno in z odprtostjo upoštevali najino mnenje. Morali smo se dogovoriti, za katero kategorijo invalidnosti je kaj primerno: Tudi midve sva z najinimi različnimi oblikami cerebralne paralize imeli različne težave pri obvladovanju eksponatov. Odločili smo se, da bodo naloge v skladu s tematiko tehno parka temeljile pretežno na naravoslovju in tehniki – poskrbeli smo, da bo reševanje namigov zahtevalo predvsem veliko logičnega sklepanja in mišljenja ter manj fizičnega napora. Če pri reševanju namigov obiskovalci naletijo na težavo, bodo na pomoč priskočili tudi asistenti. Veliko bo tudi timskega dela in sodelovanja, predvsem pa sproščenega druženja in zabave, ki ju bomo po teh čudnih časih še kako potrebovali.

Med projektom razvijamo različne komptence in veščine: od komunikacije, timskega dela, spoznavanja specifik različnih skupin oseb z invalidnostjo, matematičnih in logičnih spretnosti, finančnega in prostorskega načrtovanja, sklepanja in reševanja problemov, podajanja in oblikovanja razumljivih ter jedrnatih navodil do sposobnosti usklajevanja znotraj skupine. Delo poteka tekoče in sproščeno. Upamo, da bo naš projekt dosegel svoj cilj in se bodo v njem zabavali ter naučili kaj novega tudi obiskovalci. Midve pa upava, da bo to še en kamenček k bolj inkluzivni sliki prostočasnih dejavnosti invalidnih oseb.

Soba pobega se bo predvidoma odprla spomladi prihodnje leto. Vabljeni vsi, ki si želite doživeti nekaj vznemirljivega in drugačnega.  

Agnes Kojc in Mihela Bauman

udeleženki projekta (ne)ZMOŽNOST POBEGA v Tehno park Celje članici Društva študentov invalidov Slovenije

Logo Tehnoparkt Celje
Logo Evropske unije s pripisom financira EU