Izpolnite vprašalnik o tem, kako izvajati uporabniško testiranje za uporabnike s posebnimi potrebami

27. februar, 2023

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (v nadaljevanju NSIOS) sodeluje kot eden izmed partnerjev pri projektu INTUX.

Namen projekta, ki ga financira Evropska komisija je ustvariti učno gradivo o tem, kako izvajati uporabniško testiranje z vključevanjem uporabnikov, ki so invalidi oziroma osebe s posebnimi potrebami. Rezultati projekta bodo pripomogli k bolj dostopnejšim storitvam in produktom.

Več o projektu si lahko preberete na domači spletni strani NSIOS.

Prosijo, da izpolnite anketo s klikom na povezavo vprašalnik INTUX. Spletna anketa vsebuje različne tipe vprašanj. Nekatera vprašanja imajo različne možnosti, ki jih lahko izberete. Nekatera vprašanja pa imajo dodaten prostor, tako da lahko vključite komentarje ali podate razširjene odgovore.

Prijetno izpolnjevanje!