Diskusija o izdelkih za pomoč pri samostojnem gibanju gibalno oviranih oseb

17. september, 2018

Diskusija bo potekala v okviru Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist 2016 – 2018 v katerem sodeluje interdisciplinarna ekipa študentov Tehnologij tekstilnega oblikovanja, Inženirskega oblikovanja izdelkov, Arhitekture, Psihologije in njihovih mentorjev z Društvom paraplegikov Podravja.

V okviru projekta so se ukvarjali:

  • s problematiko nakupovanja oblačil gibalno oviranih oseb in premišljene izdelave prilagojenih oblačil sedečemu položaju z namenom osveščanja šiviljskih studiev o potrebi po izdelavi oblačil za uporabnike invalidskih vozičkov,
  • dostopnostjo do grajenega okolja z invalidskim vozičkom z namenom osveščanja o potrebah po delovanju celotne lokalne skupnosti in podpiranju izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih občanov in
  • trendih v razvoju produktov za pomoč pri samostojnem gibanju gibalno oviranih oseb z namenom pridobivanja informacij od uporabnikov teh produktov.