Dijake s posebnimi potrebami smo seznanili s potrebnimi informacijami o vpisu na študij

23. februar, 2023

V sredo, 22. februarja 2022, smo se z dijaki zaključnih letnikov s statusom dijaka s posebnimi potrebami srečali na Zoomu. Namen srečanja je bil predstavitev specifik v zvezi s študijem in posebnimi potrebami.

Dijakom smo predstavili na kaj morajo biti pozorni že pred vpisom na fakulteto, na kaj je dobro da pomislijo, kako si uredijo posebni status v prijavno-vpisnem postopku in kasneje na fakulteti.

Bilo je super srečanje, saj so tudi dijaki aktivno postavljali vpašanja, kar nas zelo veseli.