Vabljeni k izpolnjevanju vprašalnika o potrebah po izboljšanju razpoložljivosti in dostopnosti prevoza za osebe z invalidnostjo in osebe z omejeno mobilnostjo

3. junij, 2024

Vabljeni k izpolnjevanju vprašalnika o potrebah po izboljšanju razpoložljivosti in dostopnosti prevoza za osebe z invalidnostjo in osebe z omejeno mobilnostjo.

Mestna občina Maribor in Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, v sodelovanju s konzorcijem partnerjev izvajata projekt DANOVA NEXT – Pametno prometno omrežje za dostopnost potnikov s posebnimi potrebami in omejeno mobilnostjo v Podonavju na podlagi inovativnih  storitev.

V ta namen je bil pripravljen vprašalnik, s katerim želimo pridobiti vaša mnenja o potrebi po izboljšanju razpoložljivosti in dostopnosti prevozov oz. mobilnosti za osebe z invalidnostjo in osebe z omejeno mobilnostjo.

Vprašalnik je na voljo na naslednji povezavi: http://fm.addxt.com/f/?t=hQFERg.

Izpolnjevanje traja približno 5 minut.

Vprašalnik je v angleščini, če želite prevod v slovenski jezik, najprej kliknite na vprašalnik in desno zgoraj najdete okvirček, kjer lahko izberete slovenski jezik.

Zelo bomo veseli vašega sodelovanja, saj gre za pomemben projekt za izboljšanje prevoza in vzpostavitev digitalnega potovalnega informacijskega sistema ter oblikovanje strategije za dostopen prevoz v Podonavju s posebnim poudarkom na izboljšanju kakovosti potovanj za osebe z invalidnostjo.

Prosimo, da vprašalnik izpolnite do 15. junija.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš čas in podporo.

Partnerji projekta DANOVA NEXT