Vabljeni k izpolnevanju ankete o dejavnikih, ki vplivajo na akademski uspeh študentov s posebnimi potrebami

8. maj, 2024

Na nas se je ponovno obrnila študentka 3. stopnje na UL PEF, ki v okviru doktorske naloge raziskuje dejavnike, ki vplivajo na akademski uspeh študentov s posebnimi potrebami. Ciljna skupina so študenti Univerze v Ljubljani, ki obiskujejo vsaj 2. letnik 1. stopnje.

Ker je podlagi rezultatov pilotne raziskave ugotovila nekaj šibkih področij vprašalnika, ga je sedaj spremenila. Da preveri, ali je vprašalnik ustrezno naslovila, ponavlja pilotno raziskavo z izboljšanim vprašalnikom.

Vprašalnik najdete na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/59e736de.

Študentka se vam že vnaprej iskreno zahvaljuje za sodelovanje.

Lepo vabljeni k izpolnjevanju.