Vabljeni k izpoljevanju ankete o izkušnjah študentov s posebnimi potrebami s študijem na daljavo

2. junij, 2021

Na Društvu študentov invalidov Slovenije si prizadevamo za izboljšanje dostopnosti študija in podpore študentom s posebnimi potrebami. V času študija na daljavo pa smo se še posebej osredotočili tudi na vidike dostopnosti in podpore na daljavo.

Da bi bolje razumeli vaše izkušnje s študijem na daljavo in tako prilagodili naša prizadevanja v smeri najbolj učinkovite podpore tako vam študentom, kot tudi zaposlenim v visokem šolstvu, vas naprošam, da v čim večjem številu izpolnite anketo o Izkušnjah študentov s posebnimi potrebami s študijem na daljavo, saj bomo le tako lahko zastopali širšo skupino študentov s posebnimi potrebami, ne zgolj naših članov.

Na podlagi  pridobljenih rezultatov bomo lahko izpostavili tako prednosti študija na daljavo, za katere bi bilo dobro, da se vsaj delno ohranijo tudi ob prehodu na študij na fakultetah, kakor tudi na ovire in pomanjkljivosti študija na daljavo, da lahko skupaj iščemo možne rešitve za odpravo le-teh.

Vsako mnenje in izkušnja šteje, zato delite anketo med svoje prijatelje in študijske kolege, ki imajo status študenta s posebnimi potrebami ali pa imajo posebne potrebe, pa za status iz kakršnegakoli razloga niso zaprosili