Udeležili smo se spletnega seminarja o Universal Design for Learning

21. januar, 2021

Prejšnji teden se je sodelavka Nataša Mauko Zimšek udeležila mednarodnega spletnega seminarja o Universal Design for Learning.

Gre za pristope poučevanja, ki vsem študentom omogočajo enakopravno in uspešno sodelovanje v študijskem procesu in niso osredotočeni na posamezne potrebe študentov in potrebne prilagoditve zanje.

Predstavili so primer dobre prakse visokošolskega zavoda iz Belgije, kjer so uspešno uvedli tovrsten način poučevanja. Predstavili so tudi, kako tovrstni pristopi k poučevanju delujejo v Kanadi in na Irskem.