Sodelovali smo na okrogli mizi "Prakse in vizije vključujočega študija"

1. december, 2022

V petek, 25. 11. 2022 je v sklopu projekta EUTOPIA potekala okrogla miza z naslovom Prakse in vizije vključujočega študija. Okrogla miza je bila del dogajanja tako imenovanega Tedna različnosti.

Na okrogli mizi sta sodelovali naša članica Ajda Cimperman in sodelavka Alenka Gajšt. Ostali sodelujoči so bili Tamara Boh, Jan Forjan, in Roman Kuhar iz Univerze v Ljubljani, Alenka Flander iz CMEPIUS-a, in Agnes Sarolta Fazekas iz Mardžarske. Udeleženci okrogle mize so spregovorili o tem kako se počutijo študenti kot tudi profesorji iz ranljivih skupin v visokem šolstvu, o zavedanju ukoreninjenih prepričanj in stereotipov, ki včasih ovirajo enakopravno vključevanje določenih skupin ljudi ter o tem na kakšne načine in kje že potekajo dejavnosti za izboljšanje vključevanja ranljivih skupin in kaj bi bilo potrebno še storiti.

Ajda in Alenka sta na okrogli mizi zastopali potrebe in pravice študentov s posebnimi potrebami. Na kratko sta predstavili DŠIS in izpostavili, da se študenti še vedno srečujejo z arhitektonskimi in komunikacijskimi ovirami, kot tudi s predsodki. Poudarili sta pomembnost izobraževanja in osveščanja, tako zaposlenih v visokem šolstvu kot tudi drugih študentov, saj lahko na ta način prispevamo k spreminjanju kulture in večjemu sprejemanju drugačnosti in raznolikosti v družbi.

Drugi sogovorniki so se osredotočali na enakost med spoloma, na vključevanje LGBT skupnosti in na pomoč socialno ogroženim študentom. Izpostavljene so bile dejavnosti Kariernih centrov UL, podpora CMEPIUS-a pri mednarodnih mobilnostih za študente iz ranljivih skupin ter dobre prakse v projektu CHARM-EU.