Sodelovali smo na delovnem srečanju Skupine za socialno vključevanje

12. oktober, 2020

V petek 9. 10. 2020, se je sodelavka Alenka Gajšt z ostalimi člani Skupine za socialno vključevanje, ki jo koordinira zavod MOVIT, srečala na delovnem srečanju.

Pregledali in dopolnili so smernice in priporočila, ki so jih pripravili za večjo vključenost t.i. mladih z manj priložnostmi v Erasmus+ mladinske projekte in projekte Evropske solidarnostne enote. Prav tako so se seznanili z analizo izkušenj in mnenj mladih z manj priložnostmi, ki so sodelovali v manjši raziskavi. Pripravljena besedila bo MOVIT do konca leta strnil v priporočila za prijavitelje, trenerje in ocenjevalce projektov z namenom izboljšanja vključevanja mladih z manj priložnostmi.