Prošnja k izpolnjevanju ankete o dejavnikih akademske uspešnosti študentov s posebnimi potrebami v visokem šolstvu

9. april, 2024

Na nas se je obrnila Živa Jakšić Ivačič, študentka 3. stopnje na UL PEF, ki v okviru doktorske naloge raziskujee dejavnike, ki vplivajo na akademski uspeh študentov s posebnimi potrebami.

Ciljna publika so študenti Univerze v Ljubljani s statusom študenta s posebnimi potrebami, ki so vpisani v vsaj 2. letnik 1. stopnje.

Več informacij je v nagovoru ankete. Povezava do vprašalnika: https://1ka.arnes.si/a/c84523bf.

Vabljeni k izpolnjevanju!