Možnost dela preko podjemne pogodbe z VDC Polž Maribor

8. julij, 2021

Varstveno delovni center POLŽ Maribor je nosilec projekta »S teboj lahko…« in v okviru projekta ponuja možnost opravljanja dela preko podjemne pogodbe.

Projekt je namenjen razvoju in pilotnemu preizkušanju štirih skupin storitev socialnega vključevanja invalidov po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Za delo na projektu iščejo osebe iz območja Maribora, Šentilja in Slovenske Bistrice, ki jih zanima delo z ljudmi in si želijo izkušenj pri delu z osebami z invalidnostjo. Pri delu bi na terenu krepili samostojnost in vključenost oseb z invalidnostjo. Večina vključenih uporabnikov so osebe z motnjo v duševnem razvoju. Vključene imajo tudi najtežje gibalno ovirane osebe in pa osebe s pridobljeno poškodbo možganov.

Izvajalci, ki jim je delo namenjeno, so med seboj zelo različni, nekateri so mlajši, lahko tudi še študentje, ki jih takšno delo zanima in si želijo delovnih izkušenj s to populacijo, nekateri tudi starejši, upokojenci, ipd. Nekateri opravljajo manj ur, drugi več, v skladu s časovnimi zmožnostmi in njihovimi željami ter potrebami uporabnikov. Nudijo tudi pester izobraževalni program in vas usposobijo za kvalitetno in suvereno delo.

Gre torej za delo preko podjemne pogodbe, plačilo je okrog 5 € neto. Ne potrebujete posebne izobrazbe, morate pa imeti čut za delo z ljudmi ter željo in interes za pridobivanje izkušenj na področju dela z osebami z najtežjo invalidnostjo in z motnjami v duševnem razvoju. Prijavite se s prošnjo in življenjepisom, ki ju pošljete na stebojlahko@vdcpolz.si. Kontaktirate jih lahko tudi na 02/32 08 650, 070 560 735.

Če bi torej radi pridobili nove izkušnje in pri tem še nekaj zaslužili, ste vabljeni k sodelovanju z VDC POLŽ Maribor.