Izvedli smo predavanje za študente Fakultete za socialno delo

27. marec, 2023

Sredo, 22. marca 2023, smo preživeli s skupino študentov Fakultete za socialno delo. Sodelavka Mojca Škrbec jim je predstavila izsledke svoje diplomske naloge v kateri je raziskovala partnersko in družinsko življenje invalidov. Ugotavlja, da družba invalide še vedno dojema kot aseksulna bitja, jim odreka pravico do intimnosti med partnerjema in dvomi v njihovo pravico do ustvarjanja lastne družine, še toliko bolj v vezah, kjer sta oba partnerja invalida.

Nato smo jim predstavili naše društvo, podporo in aktivnosti, ki jih izvajamo. Spregovorili smo o konkretni podpori za študente s posebnimi potrebami kot so prilagojeni prevozi, osebna asistenca, učna pomoč, tiskanje študijske literature, pomoč pri zbiranju sredstev za nakup pripomočkov za življenje in študij, kot tudi o drugih izobraževalnih, rekreativnih in družabnih dogodkih, ki jih izvajamo, da lahko tudi študenti s posebnimi potrebami ob primernih prilagoditvah pridobijo dodatna znanja, in veščine, si med seboj izmenjujejo izkušnje in se medsebojno podpirajo ter sodelujejo v mednarodnih mladinskih in študijskih projektih.

Na koncu smo spregovorili še o Zakonu o osebni asistenci in o naših izkušnjah pri delu z uporabniki in asistenti.

Profesorici Ani Mariji Sobočan se zahvaljujemo za povabilo, študentom pa za sodelovanje.