Izpolnite anketo o občutku varnosti in mobilnosti v prometu pri uporabi e-koles, skirojev

4. september, 2023

Študent magistrskega študija, Brane Neuhold, vas za potrebe priprave magistrske naloge prosi, da izpolnite kratko anketo, ki raziskuje vpliv različnih sredstev mikromobilnosti, kot so e-skiroji, električna kolesa in podobno, na občutek varnosti in mobilnost udeležencev v prometu.

Poseben poudarek je na ranljivih skupinah, kot so pešci, gibalno ovirane osebe, slepi in slabovidni. Cilj ankete je pridobiti vpogled v izkušnje in mnenja ljudi glede teh novih oblik prevoza, kako vplivajo na njihovo vsakodnevno življenje in kako se počutijo v njihovi prisotnosti.

Vaše mnenje mu bo pomagalo razumeti, kako bi lahko izboljšali varnost in dostopnost naših mestnih središč za vse udeležence. Anketa je anonimna in rezultati bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Anketo najdete na: https://1ka.arnes.si/a/8232ed24. V primeru vprašanj mu lahko pišete na brane.neuhold@student.um.si.