Anketa o vplivu učnih težav, ADHD in avtističnih motenj pri opravljanju vozniškega izpita

22. april, 2024

Na DŠIS se je obrnila Mihaela Orožen, študentka 2. stopnje Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti Ljubljana.

V okviru magistrske naloge raziskuje vplive ADHD, avtističnih motenj in primanjkljajev na posameznih področjih učenja na pridobivanje vozniškega izpita in na vožnjo.

V okviru naloge išče mlade z ADHD, avtistično motnjo ali učnimi težavami, ki so pridobili vozniški izpit v zadnjih 5 letih. V to starostno skupino bi spadali prav študetje (18 do 25 let).

Povezava do ankete: https://www.1ka.si/a/5d0e81dd.

Lepo vabljeni k izpolnjevanju!