Priročnik za učitelje

Priročnik Prijazen študij za študente invalide je namenjen vsem, ki vas zanima področje študija in invalidnosti. V njem so zajeta različna področja, kot so razvoj kadrov, opisi invalidnosti in potreb ter praktični nasveti za delo glede na specifične potrebe študentov in kako pripraviti dostopne študijske programe, informacije ter kako zagotoviti kakovostna predavanja, vaje, študijsko prakso in preverjanje znanja.

Avtorji priročnika so člani projektne skupine:

Alenka Bera
izr. prof. dr. Matjaž Debevc
prof. Alan Hurst
dr. Suzana Kraljić
Matjaž Maletič
Nataša Mauko
red. prof. dr. Zoran Ren