Za iskalce zaposlitve

Pomembno: Tisti, ki ste člani Društva študentov invalidov Slovenije, se lahko priključite projektu Aktiven po študiju in sicer tako, da izpolnite vprašalnik pod jezičkom »Zaposlovanje«. V okviru projekta, vam v sodelovanju z različnimi organizacijami, nudimo neformalna izobraževanja in možnost pridobivanja delovnih izkušenj že v času študija. Prav slednje je zelo pomembno, saj ugotavljamo, da imajo študenti invalidi ob zaključku študija zelo malo ali pa sploh nič delovnih izkušenj.

Prijava na Zavodu RS za zaposlovanje

Evidenca brezposelnih oseb

Ko vam poteče status študenta in ko pričnete iskati zaposlitev se lahko na Zavodu za zaposlovanje prijavite v evidenco brezposelnih oseb.

Evidenca iskalcev zaposlitve

Pri Zavodu za zaposlovanje se lahko prijavite v evidenco iskalcev zaposlitve, če ste:

  • zaposleni,
  • samozaposleni,
  • upokojeni, gospodinjec, dijak, študent ali drugače delovno neaktivni

oz. če je vaša zaposlitev ogrožena, ker:

  • vam je delodajalec vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi,
  • je iz poslovne dokumentacije razvidno, da bo vaše delo postalo nepotrebno,
  • vam bo pogodba o zaposlitvi prenehala veljati v roku 3 mesecev

in  potrebujete informacije o trgu dela in zaposlovanju ter pomoč pri iskanju zaposlitve.

V obe evidenci se lahko na Zavodu za zaposlovanje prijavite:

  • preko elektronske prijave,
  • osebno na uradu za delo, ki si ga sami izberete,
  • po pošti na urad za delo, pri katerem se želite prijaviti, pošljete obrazec »Prijava v evidenco brezposelnih oseb« oz. obrazec »Prijava v evidenco iskalcev zaposlitve«,
  • po pooblaščencu oz. osebi, ki jo pooblastite za določena dejanja ali postopke.

Obrazce in elektronsko prijavo najdete na tej povezavi: http://www.ess.gov.si/storitve/obrazci/obrazci_za_brezposelne.

Povezava do spletne strani ZRSZ, kjer objavljajo prosta delovna mesta: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta.

Kot brezposelna oseba ste upravičeni do denarne socialne pomoči, če izpolnjujete tudi ostale pogoje za pridobitev pravice. Do nadomestila za brezposelnost pa ste upravičeni le v primeru, če ste pred brezposelnostjo določeno dobo že bili zaposleni. Za podrobnosti se obrnite na Center za socialno delo in Zavod za zaposlovanje.

Podrobnosti o denarnem nadomestilu najdete tukaj: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prijava_brezposelne_osebe/denarno_nadomestilo, o denarni socialni pomoči pa tukaj: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/denarna_socialna_pomoc/.

Pravica do zaposlitvene rehabilitacije

 

Zaposlitvena rehabilitacija je ena od oblik podpore pri zaposlovanju za invalide, ki težko pridejo do zaposlitve. Pravico ureja Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI). Za invalide diplomante je pomemben zlasti pri:

 

- urejanju statusa invalida, v kolikor tega statusa še nimajo urejenega

- podporni zaposlitvi kot oblili pomoči z možnostjo subvencije plače in strokovne podpore

- sofinanciranju prilagoditve delovnega mesta.

 

Podrobnejše informacije o podpori pri zaposlovanju diplomantov invalidov bodo objavljene na posebni podstrani društva z naslovom Aktiven po študiju.

 

Pojdi nazaj