Za delodajalce

Finančne vzpodbude za zaposlovanje invalidov

Subvencije plač invalidom

  • Plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo invalidov
  • Plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju
  • Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov
  • Nagrade za preseganje kvote
  • Letne nagrade delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov
  • Druge vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide ter druge vzpodbude

Razpisi za finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov so objavljeni na spletnih straneh Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov http://www.svzi.gov.si/index.php?dep_id=7

Kvotni sistem

Delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, razen tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, invalidskih podjetij in zaposlitvenih centov, so dolžni zaposlovati invalide v okviru določenega deleža od celotnega števila zaposlenih delavcev.
Kvoto z uredbo določi Vlada RS na predlog Ekonomsko socialnega sveta. Kvota je glede na dejavnost delodajalca lahko različna, vendar ne more biti nižja od 2%. Kvotne deleže najdete na http://www.svzi.gov.si/index.php?dep_id=3&content=7
Za izpolnitev kvote šteje tudi sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju z zaposlitvenim centrom oziroma invalidskim podjetjem, po kateri se priznavajo stroški dela v višini zneska 12 minimalnih plač letno za vsakega invalida, ki bi ga moral delodajalec zaposliti v okviru predpisane kvote.

Pojdi nazaj