Tehnični pripomočki

Vsakomur, ki je vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje, so zagotovljene zdravstvene storitve za odkrivanje bolezni, zdravljenje in rehabilitacijo zaradi bolezni in poškodb ter s tem povezana zdravila in tehnični pripomočki.

Na podlagi posebne naročilnice, ki jo izda osebni zdravnik, so študentje invalidi upravičeni do tehničnega pripomočka. Njegov predlog mora potrditi tudi pooblaščeni zdravnik specialist. Žal je za večino pripomočkov potrebna predhodna potrditev s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Oni ocenijo, kakšen pripomoček vam po njihovih standardih pripada glede na funkcionalnost, opredelitev materiala, trajnostne dobe oz. ceno.

Pripomoček zagotovi dobavitelj, ki ima z ZZZS sklenjeno pogodbo in na vidnem mestu označeno, da dobavlja tehnične pripomočke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Iz povedanega sledi, da ZZZS poravna le stroške standardnih ortopedskih in tehničnih pripomočkov v celotni vrednosti za zdravljenje stanj in oseb, ki so po zakonu oproščene doplačil. Podrobnejše informacije o vrstah tehničnih in ortopedskih pripomočkov, ki jih zagotavlja ZZZS lahko najdete na njihovih spletnih straneh http://www.zzzs.si ali pa se pozanimate pri svojem osebnem zdravniku ali zdravniku specialistu.

Večina modernejših ali bolj kakovostnih in posamezniku prilagojenih tehničnih pripomočkov se zagotavlja preko sredstev donatorjev in prispevkov posameznikov. Na Društvu študentov invalidov Slovenije našim članom omogočamo, da preko tekočega računa društva s posebnim sklicem zbirajo donatorska sredstva za nakup najrazličnejših dražjih pripomočkov, ki jih potrebujejo. Ta sredstva se kasneje direktno nakažejo dobavitelju pripomočka na podlagi izstavljenega računa in se ne izplačajo posamezniku.
Za podrobnejše informacije o načinu zbiranja donacijskih sredstev se obrnite na strokovno službo DŠIS na info@dsis-drustvo.si ali na telefonske številke navedene v kontaktih.