Upravičenci do subvencionirane prehrane

Osebe s statusom študenta na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji in:

  • niso v delovnem razmerju,
  • ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
  • niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine.

Do subvencionirane prehrane so upravičeni tudi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov.

Študenti s posebnimi potrebami so, zaradi težje funkcionalne prizadetosti, upravičeni do 10 dodatnih subvencioniranih obrokov. Dodatne bone prejmejo na podlagi ustreznih dokazil (Odločba o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odločba fakultete o priznavanju statusa študenta s posebnimi potrebami).

Krožnik z mešano solato

Prvi vpis v sistem subvencionirane prehrane

  • Najprej preko portala studentska-prehrana.si opravite spletno prijavo (izberete »Prvi vpis« v desnem zgornjem kotu, vpišete vse potrebne osebne podatke, preberete splošne pogoje ter vse skupaj potrdite s klikom na »Potrdi«).
  • Zapišete si številko prijavnice, ki se izpiše v zgornjem delu vpisnega obrazca in se z njo v roku 90 dni od izpolnitve prijavnice na spletu, OSEBNO zglasite na najbližji točki SŠP. S seboj imejte osebni dokument, dokazilo o statusu za tekoče študijsko leto (indeks ali originalno potrdilo o vpisu) in telefon. Registracijo v sistem subvencionirane prehrane lahko uredi samo referent na točki SŠP in ni možna preko interneta ali pošte.
  • Z referentom na točki SŠP boste nato preverili točnost vpisanih podatkov. Izbrali boste tudi sredstvo, s katerim se boste identificirali pri koriščenju subvencionirane prehrane, to je telefon (telefonska številka – brezplačno) ali sim kartica (brezkontaktna čip kartica, za katero doplačate 15 evrov).
  • Referent natisne aktivacijsko kodo za dostop do internetnega pregleda pretekle porabe in trenutnega stanja neporabljenih subvencij prek spletne strani studentska-prehrana.si; račun lahko aktivirate tukaj.

Podaljšanje upravičenosti do subvencije

Za podaljšanje upravičenosti do subvencij za študentsko prehrano, se morate osebno zglasiti na katerikoli točki SŠP, kamor prinesete potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto in osebni dokument s fotografijo.

Kje lahko koristite subvencionirano prehrano

Subvencionirano prehrano lahko koristite v lokalih, ki nudijo subvencionirano prehrano po vsej Sloveniji, ne glede na kraj vašega študija. Seznam lokalov najdete tukaj.

Koriščenje subvencij dnevno

Na dan ste upravičeni do dveh subvencij, med koriščenjem ene in druge pa morajo preteči vsaj 4 ure.

Skleda zelene solate s paradižniki in zeljem

Koriščenje subvencionirane prehrane med vikendi

Med vikendi lahko koristiš subvencijo samo pri tistih ponudnikih subvencionirane prehrane, ki jo ponujajo tudi med vikendi. Kateri so to, lahko preverite tukaj.

Omejitve pri koriščenju subvencionirane prehrane

Na dan lahko študent koristi 2 subvenciji, med njima pa morajo preteči vsaj štiri ure. Koriščenje subvencij je možno od 8. do 21. ure vse dni v letu, razen poleti od 15. julija do vključno 15. avgusta, ko subvencij za študentsko prehrano ni možno unovčiti.

Kaj lahko gostinec zahteva od študenta za preverjanje istovetnosti

Gostinec lahko preveri vašo istovetnost z osebnim dokumentom s fotografijo ali študentsko izkaznico s fotografijo oziroma indeksom.

Kaj vam pripada pri subvencionirani prehrani

Vsakemu študentu pri subvencionirani prehrani pripada glavna jed in vsaj dva hoda (obvezno solata in izbira med sadjem ali juho). Ob obroku študentu pripada tudi 2dl vode.

Koščki banane, jagode in borovnice