Snemanje študijske literature v avdio obliko

Tovrstno pomoč izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Najprej se je potrebno v knjižnici pozanimati, ali gradivo, ki ga študent potrebuje, že obstaja v zvočni obliki. V kolikor to gradivo še ni bilo posneto, študent prinese gradivo v knjižnico, bralci prostovoljci pa to v najkrajšem možnem času posnamejo v zvočno obliko.

Za podrobnejše informacije se obrnite na zvočno knjižnico Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije na Groharjevi 2 v Ljubljani.

Kontakt:
Dušan Sterle
Tel.: 01/ 47 00 216
E-pošta: dusan.sterle@zveza-slepih.si