SLUŽBA ZA POMOČ ŠTUDENTOM INVALIDOM

Služba Društva študentov invalidov Slovenije za pomoč študentom invalidom je namenjena vsem študentom invalidom ne glede na vrsto in stopnjo invalidnosti. Sestavljena je iz treh delov:

  • Služba za študij se ukvarja z vsemi vprašanji v zvezi s študijem študentov invalidov, kot so vpis, študijski pogoji, dostopnost, prilagoditve, študijske obveznosti in napredovanje v višji letnik. Služba zbira informacije in jih posreduje uporabnikom, po potrebi pa tudi neposredno posreduje na fakultetah in pri drugih pristojnih službah.
  • Služba za socialna vprašanja nudi pomoč pri urejanju bivanjskih vprašanj študentov invalidov, kot so bivanje v študentskih domovih, organizacija osebne asistence in nege ter organizacija prilagojenih prevozov.
  • Služba za pravno pomoč zbira informacije v zvezi s pravnimi vprašanji študentov invalidov, kot so pravice in ugodnosti, ter jih posreduje uporabnikom.

Služba za pomoč je študentom, dijakom, njihovim staršem in drugim na voljo v času uradnih v pisarni v Ljubljani in v Mariboru osebno, preko telefona ali elektronske pošte. Na službi za pomoč zbiramo informacije, pomembne za študente invalide, in jih preko elektronske pošte redno pošiljamo svojim članom.

Cilj službe za pomoč je, da se poveča število študentov invalidov, da se skrajša čas prehoda iz nižjega v višji letnik in se s tem skrajša čas celotnega študija ter da se poveča uspešnost študija študentov invalidov.