Prevozi

Društvo študentov invalidov Slovenije ima v lasti 5 kombijev, ki so prilagojeni za dostop z invalidskim vozičkom. Štiri od kombijev se uporabljajo na področju Univerze v Ljubljani, eden pa na področju Univerze v Mariboru. Z njimi vsakodnevno vozimo 80 do 90 študentov invalidov do fakultet in nazaj. Prevozi se izvajajo tudi za druge potrebe, kot so na primer obisk zdravnika, kulturne in športne prireditve, nakupi… Poleg tega občasno izvajamo prevoze iz krajev stalnega bivanja študentov v visokošolska središča in nazaj. Uporabnike po potrebi tudi prepeljemo na rehabilitacijo v druge kraje.

Osnovni cilj je zagotoviti redne prevoze študentov invalidov do fakultet in drugih ustanov, potrebnih v študijskih in obštudijskih dejavnostih. S tem se zagotovi osnovni pogoj za študij in hkrati omogoči tudi ostale aktivnosti, ki pripomorejo k izboljšanju kvalitete življenja študentov invalidov.

Prevozi