Prehrana

Osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso zaposlene, so upravičene do subvencionirane študentske prehrane.

Status študenta izkažejo s študentsko izkaznico, indeksom ali s potrdilom o vpisu, skupaj z osebnim dokumentom s fotografijo.

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti, ob pogoju recipročnosti.

Upravičeni ste do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan. Če, v skladu s študijskim programom, opravljate študijske obveznosti tudi v soboto in nedeljo in to izkažete s potrdilom, ki ga izda fakulteta oz. višja strokovna šola na kateri se izobražujete, imate pravico do subvencioniranih obrokov tudi za sobote in nedelje.

Subvencionirani obroki se lahko nudijo le od 8.00 ure do 20.00 ure.

V času od 15. julija do vključno 15. avgusta niste upravičeni do subvencioniranega obroka

Študenti s statusom s posebnimi potrebami zaradi težke oz. težje funkcionalne prizadetosti, imate pravico do 10 dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno.

Za koriščenje pravice do subvencionirane prehrane, se mora vsak študent vpisati v sistem subvencionirane prehrane oz. v vsakem novem študijskem letu podaljšati pravico do subvencije.

Prvi vpis v sistem subvencionirane prehrane:

  • Morate opraviti tisti, ki še nikoli niste bili vpisani v sistem in bruci
  • Najprej opravite spletno prijavo preko portala www.studentska-prehrana.si – izberete »Oddaj prijavo za prvi vpis tukaj«( http://www.studentska-prehrana.si/Pages/SignUp.aspx?step=1), vpišete vse potrebne osebne podatke, preberete splošne pogoje in kliknete »Nadaljuj«
  • Zapišete številko prijavnice, ki se izpiše na zgornjem delu vpisnega obrazca in se z njo v roku 90 dni od izpolnitve prijavnice na spletu, OSEBNO oglasite na najbližji točki SŠP. Zraven morate prinesti še  osebni dokument, dokazilo o statusu za tekoče študijsko leto (indeks ali originalno potrdilo o vpisu) in telefon
  • Seznam točk SŠP in njihov odpiralni čas najdete na spletni strani http://www.studentska-prehrana.si/Pages/Information.aspx?information=0
  • Z referentom na točki SŠP bosta nato preverila točnost vpisanih podatkov. Tam izberete tudi sredstvo, s katerim se boste identificirali pri koriščenju subvencionirane prehrane (telefonska številka oz. sim kartica – brezplačno ali brezkontaktna čip kartica – 15 evrov). Na točki SŠP morate pri podatkih obvezno vpisati tudi svoj elektronski naslov, ker je ta hkrati vaše uporabniško ime za aktiviranje računa na spletni strani
  • Referent natisne aktivacijsko kodo za dostop do internetnega pregleda pretekle porabe in trenutnega stanja prostih subvencij prek spletne strani www.studentska-prehrana.si - izberete  polje »Račun aktivirate tukaj« (https://www.studentska-prehrana.si/Pages/Activate.aspx?step=1)

Podaljšanje pravice do subvencije prehrane:

Podrobnosti o študentski prehrani si lahko preberete na spletni strani http://www.studentska-prehrana.si/Pages/News.aspx?page=2.

Pa dober tek :-)