Praksa na DŠIS

OPIS:

V  okviru DŠIS je doslej delovno prakso opravilo 5 študentov, 3 v Ljubljani in 2 v Mariboru.

Posamezna praksa je trajala 10 dni oz. dva delovna tedna po osem ur dnevno. Potekala je v prostorih društva, pa tudi na terenu.

Program prakse je bil oblikovan v skladu z dogovorom s posameznim praktikantom. Obsegal je naslednje aktivnosti:

 • Seznanjenje z organizacijsko strukturo in temeljnimi dokumenti društva
 • Iskanje informacij preko spleta
 • Pisna in ustna komunikacija
 • Vpogled v vodenje dokumentacije in financ društva
 • Delo z računovodsko bazo podatkov društva
 • Priprava projektne ideje in izpolnjevanje prijavnega obrazca v okviru programa Mladi v Akciji
 • Priprava in izvedba predstavitve napisanega projekta s pomočjo programa Microsoft Powerpoint
 • Udeležba in sodelovanje na društvenih sestankih
 • Zamisel in organizacija dogodka v okviru programa Obštudijske dejavnosti
 • Obisk zunanjih organizacij po lastni želji (študijski obisk)
 • Sodelovanje pri predstavitvah društva pred zunanjo javnostjo

 

VTISI PRAKTIKANTOV:

NUŠA:

Za študijsko prakso na Društvu študentov invalidov Slovenije sem se odločila zato, ker mi je bilo junija 2011 na predavanjih pod okriljem Kariernega centra zelo zanimivo in sem predpostavljala, da bo tudi program te študijske prakse dobro zastavljen. Hkrati me je zanimalo, kako izgleda dejansko delovno okolje v društvu, ter zato, da se tekom dneva zaposlim, saj sem v začetku septembra 2012 diplomirala na Fakulteti za socialno delo in imam posledično veliko časa.

Take vrste študijska praksa se mi zdi pomembna, saj študentje/diplomanti vidijo, kako poteka delo v nekem realnem delovnem okolju, kako je biti polni delovni čas na delovnem mestu ter pridobijo delovne izkušnje, ki jim v bodoče pridejo prav.

MAJA:

Praksa na DŠIS je bila zame dobra izkušnja. Ni mi žal, da sem se prijavila. Spoznala sem, da mi 8-urno sedenje za računalnikom ne ustreza, ampak da mi bolj ustreza bolj dinamično delo. Po enem tednu sem se že malo bolj navadila na ritem 8-urnega delavnika. Od vseh stvari, ki sem se jih naučila mislim, da mi bo najbolj koristilo pisanje projekta.