Povečevanje in digitalizacija

Študenti invalidi imajo na Društvu študentov invalidov Slovenije možnost kopiranja in povečevanja študijske literature. Možno je kopiranje na A4 in A3 format. V kolikor uporabnik sam ne more opraviti kopiranja ali povečevanja literature, mu to zagotovi asistent ali prostovoljec.

Vsi, ki zaradi specifičnih potreb potrebujejo literaturo v digitalni obliki, lahko v pisarni Društva študentov invalidov Slovenije zaprosijo za pomoč prostovoljcev, ki bodo tiskano gradivo skenirali in ga pripravili v elektronski obliki.

Za obe obliki pomoči lahko zaprosite po elektronski pošti na naslov info@dsis-drustvo.si in v pisarno dostavite gradivo, ki bi želeli, da ga povečamo, kopiramo ali prilagodimo v elektronsko obliko.