Osebna asistenca

Osnovni pogoj za vključitev v program je invalidnost oz. oviranost v življenju, iz česar sledi odvisnost od druge osebe. Pogoj je tudi status študenta oz. resen študij. Koristniki programa študenti postanejo tako, da izpolnijo obrazec Dogovor o izvajanju osebne asistence in se s strokovno službo pogovorijo o možnostih zagotavljanja osebne asistence s strani DŠIS.

Program je trenutno koncentriran na področju Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Našo dejavnost širimo na področje cele Slovenije; zametki so tudi v drugih visokošolskih središčih.

Na društvu imamo redno zaposlene osebne asistente in osebne asistente, ki delajo preko pogodbe o delu. Poleg tega imamo urejeno bazo prostovoljnih delavcev, ki jih po potrebi pošiljamo na različne lokacije, na katerih bivajo uporabniki programa. Osebni asistenti in prostovoljci uporabnikom nudijo pomoč pri osebnih in vsakodnevnih opravilih, spremljanje ter asistenco pri študijskih opravilih. Osebni asistenti in prostovoljci podpišejo izjavo, s katero se zavežejo, da bodo varovali osebne podatke o uporabnikih programa.
Način dela je prilagojen vsakemu posamezniku posebej in je odvisen od njegovih potreb in fizičnega stanja. Osebna asistenca vključuje stalno ali občasno pomoč in zajema:

Osebna nega in asistenca pri življenjskih aktivnostih:

 • namestitev na voziček, prestavljanje
 • osebna nega: oblačenje, slačenje, WC, kopanje, asistenca pri umivanju
 • asistenca pri hranjenju in pitju
 • asistenca pri jemanju zdravil, namestitev umetne ventilacije in kisika
 • nočno obračanje

Spremstvo, komunikacija:

 • asistenca pri gibanju, asistenca pri upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočko
 • vodenje in asistenca pri orientaciji slepe osebe
 • asistenca pri urejanju študijske literature
 • asistenca gluhi osebi pri komuniciranju
 • spremstvo po opravkih, nakupih, prosto časnih aktivnostih, na prireditve…
 • pri slepih, slabovidnih asistenca pri branju dnevnega časopisa, pošte…

Asistenca pri gospodinjskih opravilih:

 • kuhanje
 • pranje, likanje, zlaganje perila
 • pospravljanje

Drugo

Pravilnik o izvajanju osebne asistence