Projekt StuDis - Razvijanje inkluzivnega visokega šolstva za študente invalide

Na spletni strani www.dsis-drustvo.si/studis boste našli spletno orodje za samostojno učenje o delu s študenti invalidi in priročnik z naslovom Prijazen študij za študente invalide, ki vsebuje priporočila za oblikovanje dostopnejšega študijskega okolja. Priročnik Prijazen študij za študente invalide je v tiskani obliki na voljo tudi v visokošolskih knjižnicah.

Namen projekta je prispevati k večjemu zavedanju o specifičnih potrebah študentov invalidov, o ovirah s katerimi se srečujejo in k pripravi strategij za premagovanje teh ovir.

tl_files/Foto_Galerije/EU_projekti/BannerStuDis.jpg

Pojdi nazaj