LEONARDO DA VINCI PROJEKTI MOBILNOSTI

Projekti mobilnosti so namenjeni praktičnemu usposabljanju posameznikov v tujini. Osebe, ki lahko sodelujejo so dijaki, delavci, diplomanti in mentorji.

Udeleženci na ta način s praktičnim usposabljanjem izboljšajo svojo poklicno znanje, spoznajo novo deželo, kulturo, običaje, izboljšajo znanje tujega jezika, sklenejo nova poznanstva itn.

Projekt mobilnost vedno prijavi organizacija in zanj potrebuje vsaj enega tujega partnerja. Za diplomante in brezposelne osebe obstajajo organizacije preko katerih je možno opravljati tovrstne mobilnosti. Takšno organizacijo vam pomaga poiskati vaša nacionalna agencija. Priporočamo, da si pred pripravo preberete Priročnik za pripravo projektov mobilnosti 2007.

Trajanje mobilnosti

Trajanje mobilnosti je odvisno od sodelujočih udeležencev:

MednarodnoSodelovanje
Ciljna skupina Trajanje mobilnost
Dijaki, vajenci Od 2 do 39 tednov
Osebe na trgu delovne sile Od 2 do 26 tednov
Strokovni delavci v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju Od 1 do 6 tednov

Financiranje

Razpoložljivo sofinanciranje je namenjeno kritju stroškov vodenja projekta, stroškov priprave udeležencev in stroškov mobilnosti udeležencev. V stroških mobilnosti so kriti stroški poti in stroški namestitve udeležencev.

Podrobnejše informacije so na voljo na:
http://www.cmepius.si/vzu/leonardo/mobilnost.aspx

Pojdi nazaj