ERASMUS – ŠTUDIJ ALI PRAKSA V TUJINI

Evropski program sodelovanja na področju terciarnega izobraževanja študentom ponuja možnost del študijskih obveznosti ali praktično usposabljanje opraviti v eni od sodelujočih držav. Aktivnost je omogočena le študentom, katerih matična institucija sodeluje v Erasmus programu (je pridobila ustrezno Erasmus univerzitetno listino in pridobila sredstva za individualno mobilnost na nacionalnem razpisu).

Cilji mobilnosti za študij

  • omogočiti študentom pridobiti izobraževalno, lingvistično in kulturno iz izkušnje študija v eni od sodelujočih držav;
  • vzpodbujati sodelovanje med institucijami terciarnega sektorja izobraževanja in obogatiti izobraževalno okolje;
  • prispevati k razvoju skupine visoko kvalificiranih, široko razgledanih in mednarodno izkušenih mladih posameznikov bodočih strokovnjakov;
  • olajšati prenos kreditnih točk in priznavanje v tujini opravljenih obveznosti z uporabo ECTS ali kompatibilnega sistem

Cilj mobilnosti študentov za prakso pa je preživeti v času študija obdobje v podjetju ali podobni organizaciji v drugi sodelujoči državi z namenom, da se posameznik prilagodi potrebam novega evropskega trga dela, pridobi specifične spretnosti in izboljša razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice.

Fakultete in oddelki samostojno ne morejo sodelovati v akciji Erasmus, če v akciji ne sodeluje celotna institucija, ki ji pripadajo. Ponekod so koordinatorji le na ravni zgoraj omenjenih institucij, nekatere fakultete pa imajo svoje Erasmus koordinatorje.

Vsaka institucija razpiše z institucijami v drugih evropskih državah dogovorjena mesta izmenjav. Izbor študentov opravi institucija sama, kriterije izbora delno določi samostojno. V tujini lahko Erasmus študent študira najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.

Razpis poteka predvidoma januarja (februarja) za izmenjave v akademskem letu, ki sledi. Razpis je treba poiskati na oglasni deski ali spletnih straneh matične institucije, informacije pa lahko dobite tudi pri koordinatorju za program Erasmus na fakulteti.

Za študente z invalidnostjo so oblikovani posebni pogoji sodelovanja ter dodatna finančna pomoč in možnost osebne pomoči. Naša strokovna služba vam bo pomagala pri navezovanju stikov s tujimi institucijami in se maksimalno potrudila, da bo tudi v tujini poskrbljeno za vaše potrebe.

Podrobnejše informacije so vam na voljo na spletnih straneh http://www.cmepius.si/vzu/erasmus/mobilnost_studentov.aspx

Pojdi nazaj