Študenti z specifičnimi učnimi težavami

Ozadje

Nekateri ljudje imajo težave z razvijanjem ter uporabo določenih spretnosti in to opisujemo kot specifične učne težave. Najbolj pogost primer je disleksija. Pri disleksiji gre za težave pri branju ali pisanju, vključujoč črkovanje ter strukturo stavka. Težavam pri delu s števili pravimo diskalkulija ter težavam s sledenjem določenih sledečih si korakov dispraksija. Te težave ne vplivajo na splošno akademsko sposobnost, lahko pa učenje zelo otežijo.

Običajno so specifične učne težave prirojene, kljub temu, da so večkrat opažene šele kasneje. Obstajajo pa tudi primeri, ko do tega pride kasneje zaradi poškodb glave. Nekaterim študentom zaradi teh težav primanjkuje samozavesti zaradi težav in bitk v preteklosti.

Nekateri študenti bodo s tem imeli hude težave, drugi bodo do vpisa na Univerzo imeli že izdelane strategije učenja. Vendar to ne pomeni, da nimajo težav. Nekaterim specifične učne težave ne bodo diagnosticirane v času vpisa na Univerzo, saj so zmogli izdelati strategije učenja, ki so omogočale dovolj uspešno pot vse do konca srednje šole.

Stigma okoli disleksije še vedno povzroča, da marsikateri študent in študentka raje prikrije svojo težavo. Za nekatere je taka diagnoza tudi olajšanje, neke vrste razlaga za vse pretekle težave. Za druge pa je to lahko udarec, ki zmanjša nivo samozavesti.

Specifične učne težave se lahko demonstrirajo na več različnih načinov, nekatere na prvi pogled sploh niso povezane s pisanjem in branjem. Lahko se kažejo v težavah pri prostorski orientaciji (poznavanje leve/desne, povezava med načrtom in sliko), problem s sosledjem, organizacijo ali povezava med rokami in očmi (nečitljivo pisanje). Čeprav se študent ali študentka privadi in je do neke stopnje uspeš-na/en pri nekaterih spretnostih, ima še vedno lahko večje težave pri drugih. V stresnih situacijah kot je izpit pa lahko težave postanejo še hujše

Nekateri ljudje, še posebej v primeru poškodb glave ter cerebralne paralize imajo večkrat tudi specifične učne težave.

Vplivi na študij

Glede na to, da predstavlja tako pisanje kot branje osnovo študij, so lahko študenti s specifičnimi učnimi težavami v zelo neenakovrednem položaju, če se njihovih potreb ne upošteva.

Testiranje za specifične učne težave izvajajo defektologi na Svetovalnih centrih za otroke, mladostnike in starše in na specializiranih oddelkih zdravstvenih domov.

Pisno komuniciranje

Večina študentov za branje in pisanje uporablja osebni računalnik, nekateri pa potrebujejo zapisovalca in bralca za pisanje in obdelavo dolgih tekstov. Druge tehnološko nezahtevne strategije vključujejo še poudarjene bistvene točke gradiva ali izposojo zapiskov od sošolcev za dopolnitev svojih zapiskov.

Študentom s sindromom skotopične občutljivosti lahko zelo pomaga, če dobijo gradivo natisnjeno na barvnem papirju ali pa uporabljajo barvno folijo, ki jo položijo čez gradivo kar jim pomaga pri ohranjanju koncentracije pri branju.

Za katerikoli način študija se odločimo, je priporočljivo dobiti o tem čim več informacij že na začetku. Zgodaj pripravljen kronološki seznam literature lahko pomaga pri načrtovanju študijskih obveznosti. Pomagajo lahko tudi predavateljevi zapiski. Gradivo v digitalni obliki, lahko pomaga študentom, ki imajo hkratne težave s poslušanjem in pisanjem.

Študenti z disleksijo si lahko pomagajo tudi med sabo v kolikor imajo možnost, da se srečajo. Na tak način lahko izmenjujejo izkušnje ter uporabne tehnike, ki so jih razvili. Skupine za samopomoč so prav tako zelo koristne.

Tehnologija

Večini študentov s težavami pri pisanju pomaga uporaba osebnega računalnika. Le-ta ne le daje možnost čitljivega zapisa ampak lahko tudi popravlja pravopisne napake, omogoča naknadno branje zapisanega na glas, ter omogoča študentom reorganizacijo dela med samim delom. Vedoč, da je za te zadeve poskrbljeno, se študentje lažje osredotočijo na razmišljanje o snovi, namesto da bi večino energije porabili za samo mehaniko pisanja.

Obstaja več različnih programskih paketov posebej prilagojenih za uporabnike z disleksijo.

Nekateri študentje si pomagajo s podobnimi pripomočki kot slepi in slabovidni študentje in sicer s snemanjem, skeniranjem ali glasovno podporo na računalniku. Najbolje je, s pomočjo strokovnjaka ugotoviti, katera oblika je za posameznega študenta najbolj učinkovita.

Strategije učenja

Tako kot vsi invalidni študentje tudi v tem primeru lahko študenti s specifičnimi učnimi težavami dosti pridobijo s sodelovanjem z osebjem fakultet.

Nekaj nasvetov, ki dajejo splošne smernice za predavatelje

 • Ker ne gre za takoj očitno težavo, kot je recimo slepota ali uporaba invalidskega vozička, ljudje s specifičnimi učnimi težavami običajno težje dobijo pravo podporo. V kolikor ne želite napačno oceniti študentov s takimi težavami, je bistvenega pomena zavedanje o njihovih potrebah.
 • V veliko pomoč je razlikovanje med razumevanjem snovi in obvladanja pravopisa in slovnice.
 • Nekateri imajo z organizacijo idej ravno toliko težav kot s slovnico in pravopisom in bi potrebovali pomoč pri oblikovanju odgovora pri izpitu.
 • V nekaterih primerih je potrebnega več časa za dokončanje nalog. V kolikor gre za več nalog v krajšem obdobju, lahko pomoč pri sestavi urnika ali podaljšanje časa zelo pomaga študentu ali študentki. Seznam literature v naprej je tudi v veliko pomoč, še posebej če morajo literaturo posneti ali če branje vzame dosti časa.
 • V kolikor nekdo ne zna pravilno brati ali pisati, se običajno sklepa, da tak človek ni najbolj bister, to sklepanje pa je resnično napačno. Zato se poskusite izogniti aktivnostim, ki bi študente lahko osramotili pred sošolci.
 • V nekaterih primerih bo potrebna še dodatna podpora, kot je pomoč pri organizaciji časa za naloge, razvijanje učnih strategij in strategij reševanje izpitov.
 • Poskusite spraševati na direkten način. Nepotrebna abstrakcija ali uporaba zapletenih jezikovnih oblik lahko zmede študente s specifičnimi učnimi težavami.
 • Nekaterim še najbolj odgovarja, če si lahko predavanja ali vaje posnamejo. Čeprav zna to povzročiti določen strah pri govornikih, je pomembno, da dovolimo snemaje. Prav tako predavateljevo gradivo v elektronski ali tiskani verziji lahko zelo pomaga.
 • V večini primerov ima stres negativen vpliv in težavo še poglobi. V veliko pomoč so bolj fleksibilni roki pri oddaji pisnih nalog ter podaljšanje časa za izpit, da lahko študent dobro prebere navodila in pregleda zapisani tekst.
 • Izpitna vprašanja natisnjena na barvnem papirju so v nekaterih primerih v veliko pomoč.
 • Večina študentov bo raje uporabila računalnik za svoje delo. V kolikor je to mogoče bi bilo dobro če lahko tudi izpit opravijo na tak način. V tem primeru dovolite tudi malo dalj časa za preverjanje črkovanja. Izpitne rešitve lahko natisnemo.
 • V nekaterih primerih lahko študentu dovolite opraviti izpite tudi v ustni obliki. Glasno prebrana izpitna vprašanja lahko nekaterim zelo pomagajo pri razumevanju samega vprašanja.

Dodatna pomoč

Organizacije

Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo CVB
Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave

Pojdi nazaj