Študenti z govorno jezikovnimi težavami

Ozadje

Nekateri študentje imajo težave pri govornem izražanju. To lahko pomeni, da nekdo ne more izraziti določenih zvokov in glasov ali pa ne more svojih misli artikulirati v povedanih ali napisanih stavkih. Spet drugi so lahko zelo spretni pri govoru o konkretnih zadevah vendar pa imajo probleme z abstraktnim mišljenjem.

Za nekatere je težava bolj splošna, recimo hujše oblike jecljanja. Razlogi za različne težave so lahko neznani ali pa so povezani z drugimi oblikami težav, kot na primer cerebralno paralizo, ki lahko vpliva tudi na obrazne mišice. Prav tako so lahko te težave posledica kapi ali poškodbe glave. Večina jih opaža, da se v času stresa njihove težave še poslabšajo.

Več informacij o študentih, ki imajo te težave zaradi težav s sluhom je v poglavju o gluhih in naglušnih. Več informacij o študentih, ki imajo težave s pisnim komuniciranjem pa v poglavju specifičnih učnih težav.

Vplivi na študij

Ker precejšnji del študija predstavlja komuniciranje, običajno ustno, lahko vsaka govorna in jezikovna težava slabo vpliva na študij ter na družabno življenje. V kolikor poiščemo uspešne načine komunikacije, te težave ne predstavljajo ovire, zaradi katere nekdo ne bi mogel biti uspešen pri študiju.

Komunikacijske strategije

Nekateri študenti že imajo utečen delujoč sistem komunikacije. V takem primeru je potrebno ugotoviti, kako ta deluje in poskrbeti, da je to razumljeno s strani vseh. Nekateri potrebujejo več časa, da povedo kar želijo, drugi spet raje vidijo če jim pomagate dokončati stavek. Nekateri komunicirajo prek tablice (navadna tablica na katero lahko pišejo in brišejo) ali še bolj pogosto s pomočjo računalnika. Nekateri uporabljajo asistente, ki komunicirajo v njihovem imenu.

Študentje zreceptivnimijezikovnimi težavami lahko narobe razumejo povedano. Prav tako lahko imajo težave z razumevanjem oziroma napačno interpretacijo pisanih oz. tiskanih besedil ali izpitnih vprašanj. Če želimo, da dosežejo svoje potenciale, je potrebna posebna pozornost. Priporočljivo je srečanje in pogovor s terapevtom za govor oziroma logopedom.

V večini primerov je otežena komunikacija prek telefona in je bolje dogovore urejati pismeno preko pisma ali elektronske pošte.

Tehnologija

Odvisno od narave težav uporabljajo nekateri študenti možnosti računalniških programov, ki dokončajo začeto pisano besedo. Večina tehnologij, ki ne temeljijo na govoru je uporabnih.

Strategije učenja

Tako kot vsi invalidni študenti tudi v tem primeru lahko študentje z različnimi oblikami govornih ali jezikovnih težav dosti pridobijo s sodelovanjem z osebjem fakultet.

Nekaj nasvetov, ki dajejo splošne smernice za predavatelje

  • Za to skupino študentov bo verjetno skupinsko delo ter vaje bolj zahtevno kot za ostale študente in bodo potrebovali več časa za doseganje dovolj visoke stopnje samozavesti, da bi se vključili in sodelovali. Pomagate lahko tako, da na začetku sprašujete le vprašanja, ki potrebujejo kratek odgovor. Vendar se raje izogibajte vprašanjem, ki zahtevajo le »da« ali «ne«, ker so lahko ponižujoča.
  • Običajno se smatra, da so ljudje s temi težavami precej manj sposobni kot dejansko so. Poskrbite, da bo njihov potencial prepoznan.
  • Marsikomu ni lagodno pri komunikaciji s človekom, ki ima te težave. Ostanite mirni, vzemite si čas in opazujte ustnice med govorom.
  • V kolikor niste razumeli povedanega, zaprosite če to lahko ponovi. Ne kimajte ob predpostavki, da povedano ni bilo pomembno.
  • Sama komunikacija lahko predstavlja večjo težavo in stres ob tem, še posebej, če gre za diskusijo v večji skupini, vse skupaj še dodatno oteži. Poskrbite, da ne pride do prekinjanja ter da ima študent ali študentka dovolj časa, da pove kar želi.
  • Vprašajte študenta ali študentko če želi razložiti svoje načine komunikacije, ki so mu v pomoč pri debati. Nekateri to raje storijo sami, drugi ne, vendar se je o tem potrebno pred začetkom dogovoriti.
  • Včasih je potrebno določene ustne prispevke spremeniti v kako drugo obliko, da bi tako lahko študentje pokazali svoje znanje.
  • Večini teh študentov bo v veliko pomoč dodaten čas na izpitu.

Dodatna pomoč

Organizacije
Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo CVB
Društvo Vilko Mazi
Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave

Pojdi nazaj