Študenti z gibalnimi težavami

Ozadje

Nekateri gibalno ovirani študentje ne zmorejo enakih fizičnih naporov kot ostali. Sem štejemo ljudi, ki imajo težave z gibanjem, na primer, s težavo uporabljajo roke ali prste, so zrasli le do določene meje ali imajo težave s hojo.

Nekateri se z invalidnostjo rodijo, drugi postanejo invalidi kasneje. Razlogov je zelo veliko in so zelo različni. Lahko gre za težave s kostmi (krhkost), težave z mišicami (distrofija), težave s sklepi (artritis), težave z živčnim sistemom (multipla skleroza), težave zaradi poškodb hrbtenjače (tetraplegija), težave zaradi poškodb možganov (kap, tumor, poškodbe glave) ali za vplive na samo rast.

Nas ne zanimajo toliko razlogi ampak vplivi takih težav. Velikokrat se ljudje s tovrstnimi težavami hitreje utrudijo ali pa so občutljivi na spremembe v temperaturi. Nekateri se srečujejo z hudimi bolečinami, ki se ob utrujenosti še povečajo. Zdravila lahko omilijo bolečine, ta pa imajo večkrat tudi neprijetne stranske učinke.
Večinoma gre za stanja, ki ostajajo na podobnem nivoju, obstajajo pa tudi napredujoča stanja (distrofija, multipla skleroza), kjer se stanje slabša. Lahko pa se menjavajo faze izboljšanja in poslabšanja. Nekatera obolenja rok, kot je na primer, ponavljajoča se delovna poškodba (RSI)so lahko celo ozdravljiva, če so odkrita dovolj zgodaj, drugače postanejo kronično neozdravljiva. Nekateri študentje imajo težave s fino motoriko, ki vplivajo na njihovo sposobnost zapisovanja, ne vplivajo pa na ostale vsakodnevne aktivnosti.
V večini primerov fizična invalidnost ne vpliva na osnovno sposobnost učenja. Vendar lahko imajo ljudje z možganskimi poškodbami specifične učne težave, kot so težave z razmišljanjem, dojemanjem ali spominom v različnih oblikah in stopnjah.

Vplivi na študij

Samo fizično okolje predstavlja največjo oviro za ljudi z gibalnimi težavami. Za tiste s težavami rok so problemi večinoma v vsakodnevnih mehanskih zahtevah študija.
Večina študentov poišče rešitve za svoje težave že na začetku študija, ki jim nekako zadostujejo skozi vse leto. Drugi, še posebej ti s hidrocefalusom, potrebujejo redno pomoč in podporo. Nekateri študenti, pri katerih se stanje slabša ali se menjavajo faze izboljšanja in poslabšanja, ko so multipla skleroza, distrofija, AIDS, itd. lahko imajo zelo spremenljive potrebe in za to potrebujejo spremenljive stopnje podpore in pomoči.

Osebna podpora

Nekateri študentje potrebujejo pomoč pri dnevnih študijskih aktivnostih. Potrebe so različne in obsegajo pomoč pri delanju zapiskov, laboratorijskem delu, fizično pomoč pri prenašanju študijskega gradiva. Če študent potrebuje zapisovalca, mora le-ta poznati predmet, ki ga zapisuje in zapiske urediti na način, da so za študenta kar najbolj uporabni. Ponavadi so zapisovalci za to delo posebej izurjeni.
Drugi študentje potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih življenjskih opravilih, kot so osebna higiena, oblačenje, hranjenje, itd. Čeprav pri tem lahko pomagajo tudi ostali študentje, potrebuje tak študent osebnega pomočnika, ki je za to zadolžen. Ista oseba lahko pomaga tako pri življenjskih kot študijskih zadevah, vendar je potrebno najti financiranje za zagotavljanje tovrstne pomoči.
Kdorkoli že financira pomoč, mora zagotoviti tudi nadzor, ki zagotavlja, da je pomoč zadostna in zadovoljujoča tako za študenta kot za pomočnika.

V kolikor študentu občasno pomaga osebje fakultete ali prostovoljci, je dobro, če bi le-ti opravijo pripravljalni trening. Študent, ki potrebuje pomoč, bo tudi sam povedal in dal nasvete kakšno pomoč potrebuje, vendar je dobro, če vsi, ki pomagajo dobijo nasvet, kako z vozičkom premostiti manjše stopnice ali kako dvigovati varno. Nekaj, kar se zdi enostavno, ko je obrazloženo, lahko povzroča hude težave, če ni obrazloženo. Na primer, če nekdo ne ve, da se voziček lahko razstavi, če ga ne primejo na pravem mestu, ko dvignejo študenta na vozičku čez stopnice, se lahko prestrašijo, da so voziček poškodovali ali pokvarili.

Dostop

V kolikor ima študent priložnost, da si ogleda okolico pred vpisom, je dobro opraviti podroben pregled, kje vse lahko pride do težav. Mogoče bodo potrebne klančine ali dvigalo, mogoče bo potrebno premakniti komandno ploščo dvigala na mesto, kjer študent lahko doseže gumbe ali prilagoditev sanitarij. Mogoče bo potrebno tudi spremeniti prostor v katerem naj bi bilo predavanje, spremeniti opremo (nižja ali višja miza ali stol). Ne pozabite na knjižnico, menzo, prostore v katerih se študentje družijo, itd. Predvsem poskrbite dovolj premičnih miz ali sedežev, da jih lahko v primeru študenta na invalidskem vozičku po potrebi premikate in urejate.

Študentje z gibalnimi težavami bodo morali tudi dobro načrtovati prevoz do fakultete. Nekateri imajo invalidsko parkirno karto, ki jim omogoča parkiranje na določenih površinah. V kolikor se tu pojavljajo težave, je potrebno najti rešitev ali na strani fakultete ali upravne enote. Za druge študente, ki take možnosti nimajo in ne morejo uporabljati javnega prometa bo potrebno urediti poseben prevoz.
Potrebe po urejenosti prevozov so odvisne od tega kako razvejani so prostori fakultete, kraja bivanja študenta ter ostalih potreb. Potrebe se lahko tudi spreminjajo in potreben je dober načrt, ki omogoča dovolj časa med različnimi dejavnostmi, da je prevoz možen, še posebej ker je večkrat prilagojena pot najdaljša.

Tehnologija

Za ljudi, ki imajo omejeno funkcionalnost rok ali rok ne morejo premikati in uporabljati, obstaja širok spekter pripomočkov. Snemanje predavanj lahko pomaga pri urejanju zapiskov, kot tudi posebne tipkovnice ali posebni računalniški programi v kolikor nekdo ne more pisati. Po potrebi so lahko tipkovnice povečane, drugače oblikovane, tipkovnice prilagojene na vsega 12 tipk ali pa popolnoma zamenjane posebnimi instrumenti, ki se jih lahko uporablja z drugim delom telesa, ki deluje (recimo z nogami, glavo ali usti).
Nekateri urejevalniki besedil lahko predvidijo tekst po nekaj črkah kar olajša pisanje počasnejšim. Obstajajo tudi programi, ki prepoznajo glas in na tak način poskrbijo za zapis. O večini teh pripomočkov običajno precej vedo študentje sami, vendar pa se danes tehnologija spreminja in izboljšuje tako hitro, da je mogoče dobro razmisliti tudi o strokovni pomoči.

Za ljudi s fizičnimi oblikami invalidnosti grajeno okolje zelo verjetno ni idealno. Neravni tereni, preozke poti, previsoka ali prenizka temperatura ter prilagojene sanitarije daleč stran v drugi stavbi so pogost pojav. Čeprav si je potrebno prizadevati za odpravljanje teh ovir, je lahko dobra začasna rešitev, da študentu omogočimo spremljanje in opravljanje študija od doma preko interneta.

Študenti s težavami s hrbtenico in uporabniki invalidskih vozičkov bodo morda potrebovali posebne sedeže na katerih lahko sedijo. Pri tem je najbolje upoštevati nasvet delovnega terapevta ali fiziatra.
Čeprav tehnološke rešitve omogočijo in olajšajo marsikaj, ne morejo izenačiti vseh možnosti. Hitrost s katero lahko študent opravi določeno dejavnost je lahko še vedno manjša od običajne. V ekstremnih primerih lahko študent ali študentka napiše tudi samo 6 do 8 črk na minuto.

Težave s percepcijo

Študentje z nevrološkimi težavami imajo lahko težave s percepcijo. Nekateri s težjimi oblikami imajo lahko težave z orientacijo, torej s tem, kako se znajti v prostorih fakultete. Nekaterim predstavljajo težave neravni tereni, drugim stopnice. Običajno pomaga, če jim nekdo razkaže fakulteto in ostale prostore, ki so v uporabi, ter okolico fakultete. Nekateri imajo težave z ličnostjo izdelave in oblike. Skoraj vsak posameznik je drugačen, vendar zna običajno vsak zase najbolje opisati svoje težave ter rešitve zanje.

Strategije učenja

Tako kot vsi invalidni študenti, lahko tudi študenti z različnimi oblikami fizične invalidnosti dosti pridobijo s sodelovanjem z osebjem fakultet.

Nekaj nasvetov, ki dajejo splošne smernice za predavatelje

  • Nekaterim študentom predstavlja študij velik fizični napor. V takem primeru je dobro, če imajo možnost počitka, še posebej pri dejavnostih, ki so časovno omejene.
  • Posnetki predavanj ter pripravljena snov lahko zelo pomaga v primeru odsotnosti ali težav z zapisovanjem.
  • Nekateri uporabljajo asistente. Tak asistent predstavlja roke in noge, ne pa tudi možganov posameznika ali posameznice.
  • Stresne in nove situacije lahko povzročijo povečanje krčev oziroma spazmov in zmanjša uporabnost in kontrolo rok in prstov. To je še posebej pogosto pri ljudeh s cerebralno paralizo. Poskusite ugotoviti če gre za take težave in poskrbite za umirjenost.
  • Nekateri študentje s hidrocefalusom bodo imeli težave pri organiziranju učenja in prostega časa, zato potrebujejo pomoč pri načrtovanju, da bodo svoj čas optimalno izkoristili.
  • Nekateri študentje, še posebej ti z artritisom, opažajo težave z zdravjem in občutjem tudi glede na zunanje pogoje, kot je recimo vreme. Sočutje, vendar ne pomilovanje, je v pomoč, predvsem pa malce fleksibilnosti pri rokih, je lahko v veliko pomoč. V kolikor nekdo jemlje tablete proti bolečinam lahko pričakujemo, da bodo prisotne tudi težave s koncentracijo.
  • Študentom s težavami s percepcijo lahko pomoč pri razumevanju tabel in skic zelo olajša delo. Zaseben pogovor s študentom oziroma študentko je lahko v veliko pomoč pri določanju oblike v kateri naj pripravi svojo nalogo.
  • Invalidski voziček zavzame več prostora kot navaden stol in prostori kjer poteka študijski proces,, bi morali to upoštevati. Poskusite poskrbeti za dovolj prostora, ne glede na to, kje (spredaj ali zadaj) se študent ali študentka odloči sedeti.
  • Delo na terenu ali strokovne ekskurzije lahko povzročijo težave če niso dobro načrtovane in pripravljene.
  • Pri izpitih obstaja več vrst pristopov in prilagoditev, na primer, uporaba računalnika, zapisovalec, podaljšan čas, ustni namesto pisnega izpita, odmori med izpitom, itd.

Dodatna pomoč

Organizacije
Zveza paraplegikov Slovenije
Društvo distrofikov
Združenje multiple skleroze Slovenije
SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
Društvo revmatikov Slovenije
Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo CVB
Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije
INVALID - Zveza društev gibalno oviranih oseb z invalidnostjo Slovenije
Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave
VIZIJA - Društvo gibalno oviranih invalidov
YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

Pojdi nazaj