Kako postati član

Član društva lahko postane vsak, ki ima status študenta in katerokoli obliko ali stopnjo invalidnosti, kronične ali napredujoče bolezni ali druge težave, ki ga ovirajo pri študiju. Član lahko ostane do največ dveh let po preteku statusa študenta.
Včlanite se tako, da si pretočite Pristopno izjavo, jo izpolnite in nam jo pošljete po elektronski ali običajni pošti. K pristopni izjavi priložite potrdilo o vpisu. Članstvo vam zagotavlja koriščenje vseh programov in storitev, ki jih zagotavlja DŠIS.
Simpatizer društva lahko postane vsak, ki s svojimi aktivnostmi in delom prispeva k izboljšanju položaja študentov in diplomantov invalidov. Tovrstno članstvo ni omejeno na status študenta.