Dostopnost fakultet

Univerza v Ljubljani

Povsem dostopne za gibalno ovirane so:

 • Fakulteta za družbene vede,
 • Fakulteta za strojništvo,
 • Pedagoška fakulteta,
 • Pravna fakulteta,
 • Fakulteta za socialno delo,
 • Fakulteta za upravo,
 • Filozofska fakulteta,
 • Fakulteta za elektrotehniko
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko (razen laboratorijev v kletnih prostorih).

Univerza v Mariboru

Povsem dostopne za gibalno ovirane so:

 • Fakulteta za zdravstvene vede,
 • Medicinska fakulteta,
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
 • Pedagoška fakulteta,
 • Filozofska fakulteta,
 • Fakulteta za logistiko v Celju.

Dostop do večine prostorov je omogočen na:

 • Fakulteta za gradbeništvo,
 • Fakulteta za strojništvo,
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
 • Naravoslovno matematična fakulteta,
 • Fakulteta za organizacijske vede v Kranju.

 

Dostop do pritličnih predavalnic je mogoč na:

 • Ekonomsko poslovna fakulteta.
 • Za študente na vozičkih so povsem nedostopne:
 • Pravna fakulteta,
 • Fakulteta za kmetijstvo,
 • Fakulteta za varnostne vede v Ljubljani.
 • Na Univerzi na Primorskem in Univerzi v Novi Gorici bodo analize opravljene v naslednjem študijskem letu.