The Link Network

od Strokovna služba

Konec septembra se konča 3-letni projekt The Link Network. V okviru projekta smo uspešno ustanovili mrežo, ki jo sestavljajo institucije, ki se ukvarjajo s študenti invalidi in orgranizirali več mednarodnih konferenc na temo študija in invalidnosti. Ena je potekala tudi v Ljubljani septembra 2009. Med 22. in 24. avgustom, smo se srečali vsi partnerji mreže in se dogovarjali, kako bo delovanje mreže potekalo v prihodnje, ko se izteče projektno financiranje. Sprejeli smo sklep, da bomo še naprej delovali in skrbeli za povečanje osveščenosti o potrebah in problematiki študentov invalidov.

Pojdi nazaj

Arhiv novic