Specifike poučevanja mladih

od Strokovna služba

Zavod Mladinska mreža MaMa v okviru projekta Minvos – znanje za vse

vabi predstavnike nevladnih organizacij na brezplačno usposabljanje

Specifike poučevanja mladih

v izvedbi Viljema Ščuke, zdravnika in psihoterapevta.

Usposabljanje bo potekalo v četrtek, 9. februarja 2012, od 10.00 do 14.00, v prostorih Mladinskega centra Krško.

Prijave s priloženo Prijavnica_Specifike_pouevanja_mladih.docx  sprejemamo do 6.2.2012 na:

andreja.pavlin@mreza-mama.si

Prijave so obvezne, ker je število mest omejeno.

 

O predavatelju

Viljem Ščuka je zdravnik, ki je svojo profesionalno dejavnost usmeril v raziskovanje in razvoj zdravega načina življenja otrok in šolske mladine, se dodatno specializiral v šolski medicini, dispanzerski metodi dela in psihoterapiji ter opravil še štiri podiplomske študije, da je svojo strokovno dejavnost lahko usmeril v področje odklonov v vzgoji, čustvovanju, vedenju in v obravnavo psihosomatskih težav otrok in mladine. V Novi Gorici je v okviru Zdravstvenega doma osnoval pedopsihiatrični dispanzer, vodil komisijo za razvrščanje otrok z motnjami v razvoju, organiziral ambulanto za obravnavanje bolezni odvisnosti od drog in iger na srečo, kjer se je usmeril v raziskovanje socialnih bolezni in sindroma izgorelosti.

Viljem Ščuka obravnava človeka celostno in raziskuje njegove telesne, čutne ter čustvene odzive, upoštevajoč človekov temperament, značajske lastnosti in njegov način razmišljanja, da bi posameznik lažje dojel sebe, lasten način življenja in morebitne motnje zdravja kot posledico neustreznega odnosa do sebe in okolja.

Viljem Ščuka je 35 let deloval kot šolski zdravnik, med tem opravil preko 4000 izobraževalnih ur iz psihoterapije, od tega 3000 ur iz gestalt tehnik. Kot psihoterapevta ga odlikuje več kot 15 let izkušenj. V samostojnih delavnicah in predavanjih oz. seminarjih je doslej opravil 2500 ur lastnih predavanj (s spremljajočim strokovnim gradivom), ki se nanašajo na gestaltni način razmišljanja in načina življenja. Cilj njegovih dolgoletnih izkušenj je oblikovati zdrave in zrele osebnosti, ki se bodo naučile razmišljati z lastno glavo, se svobodno odločati in prevzemati odgovornost za sprejete odločitve, hkrati pa usposobiti strokovnjake različnih strok za to dejavnost

Pojdi nazaj

Arhiv novic