2017

Iscemo voznika ali voznico

od Strokovna služba

Društvo študentov invalidov Slovenije išče voznika/voznico kombija za prevoz mladih ljudi, ki imajo gibalno oviranost, okvaro sluha ali vida. Delo poteka v Mariboru, pretežno v popoldanskem času med 14. in 20. uro, v mesečnem obsegu 40 - 70 ur. Zaželene so izkušnje z vožnjo kombija in odprtost ter sprejemanje drugačnosti ljudi.
Poleg izvajanja voženj so naloge voznika/voznice tudi občasno spremstvo in nudenje asistence mladim invalidom.
Predviden pričetek dela je 11. 9. 2017.
Življenjepis in motivacijsko pismo pošljite na naslov info@dsis-drustvo.si do 20. 8. 2017, v polje Zadeva pa napišite Prijava za mesto voznika v MB.
Za dodatne informacije pišite na info@dsis-drustvo.si ali pokličite na 0590 432 45 vsak delovnik med 7. in 15. uro.
 

Pomoč študentom invalidom

od Strokovna služba

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM), v okviru projekta »Pomoč študentom invalidom«, ponovno nudi sredstva v višini 2.000 € za študente s posebnimi potrebami. Sredstva so namenjena sofinanciranju pripomočkov, ki bi jih potrebovali pri študiju zaradi svojih posebnih potreb in inštrukcij.

Pogoji prijave: (za prijavo mora biti izpolnjen vsaj eden izmed naštetih kriterijev)

  • status študenta s posebnimi potrebami oz. invalida na UM,
  • status študenta s posebnimi potrebami oz. invalida na višji strokovni šoli v statistični regiji Podravska ali Pomurska,
  • če si diplomiral v študijskem letu 2015/2016 na UM ali na višji strokovni šoli v statistični regiji Podravska ali Pomurska.

Kako se prijaviti?

Na elektronski naslov natasa@dsis-drustvo.si ali darija.mocnik@soum.si pošlji kratko motivacijsko pismo (obrazloži svojo invalidnost in kako ti bo pomoč olajšala študij) in zraven priloži predračun pripomočka. Izbirni postopek je v pristojnosti komisije, ki pregleda ustreznost prijav in določi višino subvencije.

Pri inštrukcijah pa je potrebno, da javite potrebe po inštrukcijah (pri katerem predmetu) na natasa@dsis-drustvo.si. Ker letos ne bomo več sodelovali s podjetjem Belin.Fin, bomo inštruktorja iskali preko študentskih del. Inštrukcije se izvajajo v pisarni društva na Koroški 53d v Mariboru. Omejene so na 20 ur za posamezen predmet.

Prijave se bodo zbirale celotno leto 2017 oz. do porabe sredstev.

Če imate dodatna vprašanja, bomo vam z veseljem pomagali. O brezplačnih inštrukcijah in pripomočkih obvestite tudi svoje prijatelje in znance.