April 2018

Diskusija o izdelkih za pomoč pri samostojnem gibanju gibalno oviranih oseb

od Strokovna služba

»Vabljeni na diskusijo o izdelkih za pomoč pri samostojnem gibanju gibalno oviranih oseb. Predstavitev bo potekala v sredo, 11. 4. 2018 ob 11.00 uri, na Društvu paraplegikov Podravja, Lackova cesta 43, Maribor.

Diskusija bo potekala v okviru Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist 2016 - 2018 v katerem sodeluje interdisciplinarna ekipa študentov Tehnologij tekstilnega oblikovanja, Inženirskega oblikovanja izdelkov, Arhitekture, Psihologije in njihovih mentorjev z Društvom paraplegikov Podravja.

V okviru projekta so se ukvarjali:

- s problematiko nakupovanja oblačil gibalno oviranih oseb in premišljene izdelave prilagojenih oblačil sedečemu položaju z namenom osveščanja šiviljskih studiev o potrebi po izdelavi oblačil za uporabnike invalidskih vozičkov,

- dostopnostjo do grajenega okolja z invalidskim vozičkom z namenom osveščanja o potrebah po delovanju celotne lokalne skupnosti in podpiranju izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih občanov in

- trendih v razvoju produktov za pomoč pri samostojnem gibanju gibalno oviranih oseb z namenom pridobivanja informacij od uporabnikov teh produktov.«