Januar 2012

Specifike poučevanja mladih

od Strokovna služba

Zavod Mladinska mreža MaMa v okviru projekta Minvos – znanje za vse

vabi predstavnike nevladnih organizacij na brezplačno usposabljanje

Specifike poučevanja mladih

v izvedbi Viljema Ščuke, zdravnika in psihoterapevta.

Usposabljanje bo potekalo v četrtek, 9. februarja 2012, od 10.00 do 14.00, v prostorih Mladinskega centra Krško.

Prijave s priloženo Prijavnica_Specifike_pouevanja_mladih.docx  sprejemamo do 6.2.2012 na:

andreja.pavlin@mreza-mama.si

Prijave so obvezne, ker je število mest omejeno.

 

O predavatelju

Viljem Ščuka je zdravnik, ki je svojo profesionalno dejavnost usmeril v raziskovanje in razvoj zdravega načina življenja otrok in šolske mladine, se dodatno specializiral v šolski medicini, dispanzerski metodi dela in psihoterapiji ter opravil še štiri podiplomske študije, da je svojo strokovno dejavnost lahko usmeril v področje odklonov v vzgoji, čustvovanju, vedenju in v obravnavo psihosomatskih težav otrok in mladine. V Novi Gorici je v okviru Zdravstvenega doma osnoval pedopsihiatrični dispanzer, vodil komisijo za razvrščanje otrok z motnjami v razvoju, organiziral ambulanto za obravnavanje bolezni odvisnosti od drog in iger na srečo, kjer se je usmeril v raziskovanje socialnih bolezni in sindroma izgorelosti.

Viljem Ščuka obravnava človeka celostno in raziskuje njegove telesne, čutne ter čustvene odzive, upoštevajoč človekov temperament, značajske lastnosti in njegov način razmišljanja, da bi posameznik lažje dojel sebe, lasten način življenja in morebitne motnje zdravja kot posledico neustreznega odnosa do sebe in okolja.

Viljem Ščuka je 35 let deloval kot šolski zdravnik, med tem opravil preko 4000 izobraževalnih ur iz psihoterapije, od tega 3000 ur iz gestalt tehnik. Kot psihoterapevta ga odlikuje več kot 15 let izkušenj. V samostojnih delavnicah in predavanjih oz. seminarjih je doslej opravil 2500 ur lastnih predavanj (s spremljajočim strokovnim gradivom), ki se nanašajo na gestaltni način razmišljanja in načina življenja. Cilj njegovih dolgoletnih izkušenj je oblikovati zdrave in zrele osebnosti, ki se bodo naučile razmišljati z lastno glavo, se svobodno odločati in prevzemati odgovornost za sprejete odločitve, hkrati pa usposobiti strokovnjake različnih strok za to dejavnost

ŠOUM bo študentom invalidom omogočila brezplačno študijsko pomoč

od Strokovna služba

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) bo od 1. februarja 2012, na podlagi dogovora o medsebojnem sodelovanju z Izobraževalno razvojim zavodom Univerzum Minerva in Društvom študentov invalidov Slovenije, omogočila študentom invalidom brezplačno študijsko pomoč v obliki inštrukcij. Na ta način želi ŠOUM pomagati študentom invalidom, da lažje opravljajo študijske obveznosti in jim tudi posledično omogočiti enakopravnejši vstop na trg dela. Na Društvu študentov invallidov Slovenije (Koroška cesta 53d, Maribor) lahko člani dobijo potrdilo o upravičenosti do brezplačne študijske pomoči, na podlagi katerga na Izobraževalno razvojem zavodu Univerzum Minerva (Ulica Arnolda Tovornika 13, Maribor) uredijo izvajanje inštrukcij.

Karierni center Univerze v Mariboru za študente s posebnimi potrebami organizira dve delavnici

od Strokovna služba

Prva delavnica, z naslovom »Moč motivacije - predavanje za osebe s posebnimi potrebami«, bo potekala v četrtek 1. marca 2012 ob 16. uri v Trstenjakovi dvorani na Univerzi v Mariboru. Delavnica po trajala 90 minut, vodila pa jo bo gospa Nevenka Nena Dautanac iz Šole odličnosti.

 

Gospa Dautanac predava v podjetjih, v javnih ustanovah, v obrtnih zbornicah itd., v več mestih je ustanovila tudi klube odličnosti in osebnostne rasti za posameznike, ki želijo osebnostno napredovati in rasti ter imeti uravnoteženo, uspešno in zdravo življenje. Prepričana je, da kdor hoče karkoli spremeniti v svojem življenju, mora najprej spremeniti svoje misli. V svoji šoli je zato razvila sklop seminarjev, ki omogočajo celostno usposabljanje in izobraževanje, pomembno za doseganje večje učinkovitosti, odgovornosti in predanosti. Treba se je znati sporazumevati, se izogniti konfliktom in doseči zadovoljstvo in notranji mir na vseh življenjskih področjih. Ljudi usmerja v iskanje rešitev in ne v poveličevanje problemov. Vse, kar uči, temelji na preizkušenih metodah in vam lahko pokaže tudi v praksi.

 

Študenti Univerze v Mariboru se lahko prijavite na spletni strani http://www.kc.uni-mb.si/dogodki/moc-motivacije/, vsi ostali pa na natasa@dsis-drustvo.si.

 

Delavnica bo zelo zanimiva, saj se bo dotaknila ne le motivacije same, ampak tudi kako vam motivacija lahko pomaga pri iskanju zaposlitve.

 

Druga delavnica na temo iskanja zaposlitve bo potekala v petek 9. marca 2012. Pričela se bo ob 11. uri in trajala 4 šolske ure. Razdeljena je na dva sklopa:

 

Pravice oseb s posebnimi potrebami v zvezi z delom in zaposlitvene možnosti (9.3.2012 ob 11.00):

• status invalidne osebe

• invalidi (osebe s posebnimi potrebami) - enakopravni državljani

• položaj invalidov (oseb s posebnimi potrebami) na trgu dela

• zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

• prilagoditev delovnih mest in sredstev za delo

• aktualna zakonodaja na področju dela z invalidi (oseb s posebnimi potrebami)

 

Veščine iskanja zaposlitve (CV, zaposlitveni razgovor) in kako izpostaviti svoja znanja (9.3.2012 ob 12.45):

• spoznavanje samega sebe

• viri informacij o prostih delovnih mestih

• zaposlitvene možnosti

• komunikacija z delodajalcem

• oblikovanje prijav, ponudb, življenjepisa

• zaposlitveni razgovor.

 

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca na spletni strani http://www.kc.uni-mb.si/dogodki/delavnici-za-studente-s-posebnimi-potrebami/ ali na natasa@dsis-drustvo.si.  

 

Pri obeh delavnicah je na voljo je le 50 mest, tako da se čim prej prijavite. Veseli bomo, če se boste delavnic udeležili v čim večjem številu, saj boste pridobili številne veščine, ki bodo pripomogle k boljšim zaposlitvenim možnostim.

 

Vabljeni ste vsi, ki mislite, da bi vam navedeno znanje koristilo, ne glede na to ali ste študent Univerze v Mariboru ali ne. Potrdilo o udeležbi na delavnici, pa bodo prejeli samo študenti Univerze v Mariboru, ostali žal ne, ker jih za ostale ne smejo izdajati.